Ledsagning vid resor

Vid byte av färdmedel

Ledsagarservice är till för dig som behöver hjälp att byta mellan olika färdmedel/linjer. Det innebär att en ledsagare möter dig vid bussen eller tåget som du kommer med, och följer dig till din anslutning för vidare resa. Du kan få ledsagarservice vid alla byten där Västtrafik sköter trafiken för någon del av resan. Den finns tillgänglig all den tid som Västtrafik trafikerar den bussterminalen/tågstationen. Ledsagarservicen är avgiftsfri för dig som resenär med Västtrafik.


Läs mer om ledsagarservice på Västtrafiks webbsida, se länk under Relaterad information.

Ledsagare vid färdtjänst

Då du behöver ledsagare vid färdtjänst, så finns mer information under service vid färdtjänstresa.

Reshjälpskort

Reshjälpskortet gör det möjligt för personer som har svårt att resa själva i kollektivtrafiken att ta med sig en vän eller ledsagare som hjälp utan kostnad.


Läs mer om reshjälpskortet och hur du ansöker via länkarna under Relaterad information.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Inez Andersson