Sjukresor

Att resa till och från läkarvård, sjukvårdsbehandling eller tandvård räknas som sjukresa.


Normalt ersätts resan mellan folkbokföringsadressen och vårdgivaren.

När har du rätt till sjukresa eller reseersättning?


Du kan få sjukresa eller reseersättning om du:

  • besöker vårdmottagning, tandvård eller sjukhus som tillhör eller har kontrakt med Västra Götalandsregionen, Region Halland och för viss vård i Värmland.
  • provar ut/anpassar hjälpmedel som vården ordinerat dig.
  • behöver specialiserad vård utanför Västra Götaland och har en specialistvårdsremiss utfärdat av ett sjukhus i Västra Götaland.
  • får vård enligt Vårdgarantin inom/utanför Västra Götaland, se www.1177.se
  • vistas utanför Västra Götaland och blir akut sjuk. Resan ersätts från den platsen man insjuknat, till närmaste vårdgivare som kan ge den vård som du behöver. Återresan ersätts till den plats där resan till vårdgivaren startade.


Sök sjukreseersättning/frikort

När har du inte rätt till sjukresa eller reseersättning?


Du har inte rätt till sjukresa eller reseersättning för resor vid:

  • förebyggande hälsovård, till exempel hälsokontroll, vaccination och mammografi samt mödra- och barnhälsovård.
  • självträning.
  • permissioner.
  • vård enligt nationell valfrihet utanför Västra Götalandsregionen och Region Halland.


För mer information: sjukresor 1177Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Inez Andersson