Grannsamverkan

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen.


Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.


Metoden går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Med större social kontroll kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare.


Enligt en genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en fjärdedel där man har grannsamverkan.

Grannsamverkan i Munkedals kommun

Munkedals kommun ser mycket positivt på grannsamverkan som brottsförebyggande metod och stödjer Polismyndigheten i deras arbete med grannsamverkan.


I vår senaste trygghetsundersökning framgick att grannsamverkan även har en trygghetsskapande effekt.


Munkedals kommun har därför åtagit sig i 2021 års medborgarlöfte att sammankalla till årligt möte med huvudkontaktombud och kontaktombud per grannsamverkansgrupp för att möjliggöra utveckling av det ideella grannsamverkansarbetet.


Munkedals kommun åtar sig även att, tillsammans med Polisen, sammankalla till årligt uppstartsmöte för nya grannsamverkansområden.

Mer information om grannsamverkan

Vill man veta mer om grannsamverkan finns det bra information på Samverkan mot brott.