Samverkan med polisen

Ökad polisnärvaro

Det mobila poliskontor i form av en husbil som stått på olika platser i kommunen en gång i veckan, ersätts av flera områdespoliser som verkar i området Sotenäs-Munkedal-Lysekil. Polisen i västra Fyrbodal ökar därmed sin aktiva närvaro i kommunen. 

 

Områdespolisernas främsta uppgift är att jobba förebyggande och trygghetsskapande. Larm vid akuta händelser är det ingripandepolisen som ansvarar för. Områdespoliserna besöker till exempel kommunens skolor för dialog med barn och unga. En annan viktig uppgift är att synas och lära känna invånarna.

 

Medborgarlöftena är en viktig utgångspunkt i det dagliga arbetet i kommunerna, där insatser för att minska användningen av narkotika och droger är ett av flera fokusområden.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Markus Ljungberg