Effektiv samordning för trygghet (EST)

Effektiv samordning för trygghet (EST) är en arbetsmetod som används som en del i det kunskapsbaserade trygghetsskapande arbetet i Munkedals kommun.


Vad innebär Effektiv samordning för trygghet (EST)?

Effektiv samordning för trygghet är en samverkansform mellan kommun, polis och andra aktörer. Syftet är att skapa en gemensam lägesbild som ligger till grund för att prioritera och samordna insatser mot otrygghet i samhället. Arbetsmetoden är ett komplement till det övriga långsiktiga arbete som bedrivs hos respektive verksamhet.


Kan jag som kommuninvånare bidra till arbetet?

Du kan bidra genom att tipsa polisen om brottslighet och polisanmäla de brott som du drabbas av.

 

Rapportera otrygg plats

Du kan även rapportera platser som du upplever som otrygga i Munkedals kommun via en webbbaserad kartenkät.


Rapportera otrygg plats


Läs mer om brottsförbyggande arbete