Riskobjekt

Foto inne i pappersbruket där stora valsar med papper syns.

Arctic Paper

Sevesodirektivet

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen, enligt lag, informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

 

I Munkedals kommun ligger det ansvaret hos Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.

 

Läs mer om Seveso på msb.selänk till annan webbplats

Riskobjekt i Munkedals kommun

I Munkedals kommun finns två riskobjekt utifrån Seveso-lagstiftningen:

 

 

 

 

Senast ändrad: 2019-03-13

Sidansvarig: Johan Celinder