Munkedals kommunvapen

Meny

Funktionsnedsättning

Bild på en sten med ett målat vitt hjärta på, samt två prästkargar som ligger på stenen bakom hjärtat

Med funktionsnedsättning avser Socialstyrelsen och Munkedals Kommun en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Nedsättning kan uppstå till följd av sjukdom, annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur.

 

Vi använder oss även av begreppet funktionshinder, dels när vi vill beskriva begränsningar som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen, dels när vi avser politikområdet.

Vem kan få stöd?

  • Barn, unga och vuxna under 65 år med olika funktionsnedsättningar.
  • Personer mellan 18 och 65 år med svår psykisk sjukdom eller störning, som inverkar på det dagliga livet. Funktionsnedsättningen ska bedömas som långvarig. I målgruppen ingår också personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada vid vuxen ålder samt personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande. Denna grupp kan få insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS).

Läs mer om:

Lagen om stöd och service LSSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialtjänstlagen SOL länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer så kontakta våra biståndshandläggare.

Ansökan

Ansökan sker hos kommunens biståndsbedömare för SoL och LSS.

Efter beslut om insats

Insatserna är utformade så att de ska passa dig, och ge det stöd du behöver. När du fått ett beslut kontaktar biståndsbedömaren tillsammans med dig verksamheten/personalen/enhetschefen för att diskutera vilket stöd du behöver.


Genom stödet ska du kunna delta i samhällslivet på ett så meningsfullt och självständigt sätt som möjligt. Du är själv med och bestämmer hur ditt stöd ska se ut.


För mer information, kontakta kommunens biståndshandläggare.

Tystnadsplikt

Vi som arbetar i Munkedals Kommun har tystnadsplikt. Läs mer om tystnadsplikt/sekretess på socialstyrelsen/frågor och svar om sekretsslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du skulle få avslag

Om du skulle få avslag på din ansökan kan du överklaga detta beslut hos Förvaltningsrätten. Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange nämnd/beslutsfattare eller paragraf i protokollet. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder er uppfattning.

 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Överklagandet skall adresseras till:

 

Förvaltningsrätten i Göteborgs och Bohus län

Box 53197 411 39 GÖTEBORG

men skickas till Omsorgsnämnden i Munkedal.

 

För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna vara oss tillhanda inom 3 veckor från den dag då Ni fick del av beslutet.

 

Har ert överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten, om nämnden/beslutsfattaren inte ändrar beslutet på det du begärt.

Om något är oklart kan du vända din till ansvarig handläggare.

Senast ändrad: 2018-02-26

Anders Haag

Avdelningschef stöd

 

anders.haag@munkedal.se

0524-183 16

 

 

elise andersson

 

 

 

 

Enhetschef/LSS-handläggare

 

0524-181 42


 

Sajra Kiserud

Biståndshandläggare socialpsykiatri

 

0524-180 01

 

 

åsa lindström

Enhetschef LSS och socialpsykiatrin

 

asa.lindstrom@munkedal.se

0524-181 54

 

 

Arijana Karamehmedovic

marie hansson

Helena Täcklebo

Enhetschef arbetsmarknadsenheten och integration

 

helena.tacklebo@munkedal.se

0524-182 13

 

 

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers ikoner. Facebook med ett litet f på en mörkblå cirkel. Instagram med en stiliserad kamera i vita linjer på en mångfärgad cirkel. Twitter med en vit flygande fågel på en ljusblå cirkel.