Munkedals kommunvapen

Meny

Resor, transporter och besök

En blå bil kör på en väg kantad av skog.

Vad ingår i färdtjänst?

Färdtjänst sker i första hand med personbil. Om du måste resa i din rullstol och inte klarar av att flytta över till en vanlig bil, så kan du få tillstånd att resa med specialfordon. Kontakta i så fall din färdtjänsthandläggare.

Ledsagare

Om Du behöver hjälp under själva resan/transporten i fordonet utöver vad föraren kan ge, kan Du ansöka om ledsagare. Ledsagaren måste stiga på och av, på samma ställe som Dig.

Resmål

Färdtjänsten gäller inom följande kommuner: Munkedal, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Färgelanda, Dals-Ed, Lysekil, Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Lilla Edet, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv och Göteborg.

Begränsning i antal resor

Antalet färdtjänstresor är i princip obegränsat men kan begränsas. Antalet resor kan begränsas i enskilt färdtjänsttillstånd.

Bagage

Bagage får tas med i normal omfattning. De förflyttningshjälpmedel Du behöver får naturligtvis tas med. Tala om detta vid Din beställning så att det säkert finns plats i bilen. Föraren ska hjälpa dig med väskor och hjälpmedel samt vid behov följa dig till dörren.

Endast personresor

Färdtjänsten är avsedd för personresor och får inte användas för bud eller varutransporter.

Medresenär

Du kan ta med Dig en medresenär på resan. Detta måste Du meddela vid bokning av resan. Medresenären betalar samma avgift som Du som färdtjänstberättigad, samt stiger på och av på samma ställe som Dig.

Arbetsresor

Om Du är berättigad till färdtjänst och förvärvsarbetar, så kan Du få ett särskilt tillstånd för arbetsresor till och från arbetet. Resor inom tjänsten ingår inte i arbetsresetillståndet. Egenavgiften för arbetsresor motsvarar kollektivtrafikens periodkort.

Sjukresor

Färdtjänst får inte användas till sådana resor som på annat sätt ersätts av region, landsting, försäkringskassa, annan myndighet eller genom försäkring.

 

OBS! Du behöver inte färdtjänsttillstånd för att berättigas till sjukresa. Ta kontakt med din läkare eller sköterska för intyg om sjukresa och om du behöver ha med dig ledsagare vid resa till läkare eller sjukhus.

Beställning av sjukresa görs på Västtrafiks beställningscentral:
020-91 90 90

Om man inte är nöjd

Det finns inte någon tillsynsmyndighet för färdtjänsten. Om man har synpunkter på hur färdtjänsten fungerar är det till den som ansvarar för färdtjänsten man ska vända sig, det vill säga till kommunen eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Det kan vara bra att samtidigt framföra sitt klagomål till färdtjänsthandläggaren även om det är entreprenören som utför färdtjänsten som man är missnöjd med.

 

Om man har fått ett beslut om färdtjänst som man inte är nöjd med är den beslutande instansen alltid skyldig att ompröva sitt beslut. Vanligtvis är det en kommunal nämnd.

 

Om man inte är nöjd med kommunens eller den regionala kollektivtrafikmyndighetens beslut om riksfärdtjänst eller färdtjänst kan man överklaga till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till Kammarrätten och vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Senast ändrad: 2018-07-10

Färdtjänst

Färdtjänsthandläggare

 

0524-183 50

 

 

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers ikoner. Facebook med ett litet f på en mörkblå cirkel. Instagram med en stiliserad kamera i vita linjer på en mångfärgad cirkel. Twitter med en vit flygande fågel på en ljusblå cirkel.