Blankett - Ansökan SFI, Svenska för invandrare


ÅÅÅÅMMDD-XXXX (YearMonthDay-Number)
Permanent upphållsrätt? (Permanent residency?) * (obligatorisk)
Permanent upphållsrätt? (Permanent residency?)

Har du läst SFI tidigare? (Have you studied SFI before?) * (obligatorisk)
Har du läst SFI tidigare? (Have you studied SFI before?)


Om ja, vilka kurser har du betyg i? (If yes, which courses do you have a grade in?)
Om ja, vilka kurser har du betyg i? (If yes, which courses do you have a grade in?)

Har du etableringsersättning via Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan? (Do you have introduction benefit from Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan?) * (obligatorisk)
Har du etableringsersättning via Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan? (Do you have introduction benefit from Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan?)Har du utbildning från ditt hemland? (Do you have an education from your home country?) * (obligatorisk)
Har du utbildning från ditt hemland? (Do you have an education from your home country?)

Intresse av att starta eget företag? (Are you interrested in starting your own business?) * (obligatorisk)
Intresse av att starta eget företag? (Are you interrested in starting your own business?)Samtycke till informationsutbyte (Agreement of exchange of information): * (obligatorisk)
För att skolan på bästa sätt vid behov ska kunna samverka kring dig som studerande, önskar vi samtycke till att skolan får utbyta information utan hinder av sekretess. Samtycket gäller under den tid du är inskriven som studerande. Det kan till exempel handla om kontakter per telefon, nätverksmöten eller upprättande av studieplan med Arbetsförmedlingen, socialförvaltning, arbetsmarknadsenheten, eller hemkommunen. Samtycket gäller bara information som är viktig för att de samverkande verksamheterna på bästa sätt ska kunna arbeta tillsammans kring dig och din studiesituation.
Samtycke till informationsutbyte (Agreement of exchange of information):