Blankett - Prövning


ÅÅÅÅMMDD-XXXXFyll i om du vill ha en bekräftelse via e-post.
Anmälan till prövning


Samtycke till informationsutbyte: * (obligatorisk)
För att skolan på bästa sätt vid behov ska kunna samverka kring dig som studerande, önskar vi samtycke till att skolan får utbyta information utan hinder av sekretess. Samtycket gäller under den tid du är inskriven som studerande. Det kan till exempel handla om kontakter per telefon, nätverksmöten eller upprättande av studieplan med Arbetsförmedlingen, socialförvaltning, arbetsmarknadsenheten, eller hemkommunen. Samtycket gäller bara information som är viktig för att de samverkande verksamheterna på bästa sätt ska kunna arbeta tillsammans kring dig och din studiesituation.
Samtycke till informationsutbyte:


Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal