Munkedals kommunvapen

Meny

Blankett - Ansökan om inackorderingsbidrag

Personuppgifter elev

ÅÅÅÅMMDD-XXXX
Personuppgifter målsman

Konto till vilket utbetalning önskas


Utbildning, inackordering
Maximal storlek för bilaga är 10 MB.
Inackorderingstid * (obligatorisk)
InackorderingstidFörutsättningar för bidragsansökan
Förutsättningar för ansökan * (obligatorisk)
Se förklaring längst ned på sidan.
Förutsättningar för ansökan
Maximal storlek för bilaga är 10 MB.

Restid
Till skolanFrån skolanFörklaring till förutsättningar för ansökan

A

Din totala restid överstiger 2,5 timma/dag. Restid är den tid som går åt till resandet inklusive eventuell väntetid vid byte.

 

Med restid avses:

  • anslutningsrestid från bostaden till hållplatsen
  • plus tiden från att skjutsen lämnar hållplatsen till skolans ordinarie starttid
  • plus den tid som löper från skolans ordinarie sluttid tills dess att skjutsen är vid hållplatsen
  • plus anslutningsrestid från hållplatsen till bostaden

 

Håltimme första eller sista lektionen för dagen inräknas ej i restiden. Anslutningsrestiden mellan hemmet och hållplatsen beräknas med fem minuter per kilometer.

B

Du har mer än 50 kilometer mellan bostaden och skolan eller har mer än sex kilometer från bostaden till närmsta hållplats.

C

Du har särskilda skäl till att vara inackorderad på skolorten.

 

Exempel på detta kan vara:

  • funktionsnedsättning (läkarintyg med diagnos bifogas)
  • kronisk sjukdom (läkarintyg med diagnos bifogas)
  • studiesociala skäl (läkarintyg med diagnos bifogas)
  • undervisning på kvällstid/helger (schema från skolan bifogas)
  • att det förutsätts att eleverna kan träffas för övningar förlagda på kvällstid, vilket medför att skjutsarna inte längre stämmer (schema från skolan bifogas)

 

 

 

Senast ändrad: 2019-04-16

Sidansvarig: Jenny Pettersson

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.