Blankett - Föreningsbidrag, ansökan om bidrag för anställda med lönebidrag

Underlag för beräkning av bidrag för anställda med lönebidrag

Blanketten avser dels redovisning av faktisk kostnad föregående halvår, dels redovisning av beräknad kostnad innevarande halvår.(Beräknat på bidragsprocent från Arbetsförmedlingen: 90, 80 procent eller lägre)

Kontakt med Arbetsförmedlingen (AF)


Övrigt


Fyll i om du vill ha en bekräftelse på inskickat underlag via e-post.

Läs mer om GDPR här

Information

Margareta Svensson-Hjorth

Enhetschef kultur och fritid

Telefon: 0524-181 40

E-post: margareta.svenssonhjorth@munkedal.se

Senast ändrad: