Munkedals kommunvapen

Blankett - Önskemål om vegetarisk kost och minuskost

Observera

Denna blankett är ny från läsåret 2020/2021 med anledning av ändrade nationella riktlinjer för specialkost. Innan du fyller i blanketten ber vi dig läsa igenom:

Information specialkost och anpassad måltid

Barnet/elevens personuppgifter

ÅÅÅÅMMDD

Måltider
Måltider
Är barnet/eleven under 18 år? * (obligatorisk)
Är barnet/eleven under 18 år?


Vårdnadshavares uppgifter (om barnet/eleven är under 18 år)
Vårdnadshavare 1
Vårdnadshavare 2
Anpassad kost:
Anpassad kost:
Förtydligande kring vegansk kost
Om vegansk kost serveras är det vårdnadshavare, och inte förskolan/skolan som ansvarar för att komplettera maten med eventuella kosttillskott för att säkerställa ett tillräckligt näringsintag. Då godkända kosttillskott för barn under tre år saknas, avråds från servering av vegankost till små barn.
Minuskost:
Kryssa i livsmedel som utesluts
Minuskost:Förtydligande kring minuskost
Om man av icke medicinsk anledning vill välja bort enstaka råvaror som till exempel fläskkött, fisk eller kyckling så hänvisas man till alternativrätterna som finns utmärkta med symboler på matsedlarna och vid bufféerna.
Allt kött som köps in ska leva upp till samma nivå som svensk djurskyddslagstiftning (SFS nr: 2018:1192) som lägst.

Länka in kontaktperson