Felanmälan

Felanmälan Munkedals kommun

Var du felanmäler

Du kan felanmäla via webbläsare eller via en mobilapp.

 

Felanmälan via webbläsare:

Felanmälan Munkedals kommun


Felanmälan via din smartphone:

Installera appen: "Felanmälan – Munkedals kommun", som du hittar där appar finns.


Vad kan jag felanmäla?

Du kan felanmäla fel och brister inom följande kommunala områden:

  • gator, vägar
  • gatubelysning
  • parkering
  • badplatser
  • lekplatser
  • grönytor
  • kommunens fastigheter
  • vatten och avlopp

Hur fungerar det?

När en felanmälan skickas in skapas automatiskt ett ärende i kommunens ärendehanteringssystem.


Om du som anmäler väljer att få meddelade via sms eller e-post, skickas ett meddelande när ärendet skapas samt ett när ärendet avslutas.


Viktig information:

  • Om du svarar på ett e-postmeddelande från systemet, är det viktigt att du inte ändrar i ämnesraden.
  • Anmäl ett fel per ärende för en effektivare hantering.


Vill du ha hjälp med din anmälan?

Du är alltid välkommen att kontakta Medborgarcentrum om du vill ha hjälp med hur du anmäler:


Medborgarcentrum
Telefon: 0524-180 00
E-post: mc@munkedal.se


Allvarliga fel

Vid allvarliga fel på kommunens fastigheter efter kl. 16:00 på vardagar, ring SOS Alarm: 031-703 13 43

Felanmälan Munkedals Bostäder AB

Telefon (dagtid): 0524-109 00

E-post: felanmalan.munkbo@munkedal.se


Vid allvarliga fel på Munkedals Bostäders fastigheter efter kl. 16:00 på vardagar och helger, ring 070-610 97 09.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion