Sidan är skriven på lättläst svenska

Lättläst - Kommun och politik

Bild ovanifrån på Munkedalsbron och naturen runt omkring med vatten och skog

I Munkedals kommun är det

de valda politikerna som bestämmer.

Det kallas demokrati.

 

Genom att rösta vid val

till kommunfullmäktige

påverkar du vilka personer

som ska bestämma.

Frågor och synpunkter

Vill du fråga eller framföra en synpunkt

eller klagomål till politiker

eller de som arbetar på kommunen?

 

Du kan när du vill skriva,

ringa eller boka träff med dem.

 

Du når dem via växeln,

se kontaktruta.

Medborgarförslag

Har du ett förslag eller önskemål

om hur kommunen ska arbeta

med olika frågor?

Då kan du lämna in

ett så kallat medborgarförslag.

 

Medborgarförslaget lämnas till politikerna.

De bestämmer om kommunen

kan arbeta med det du föreslagit.

Utveckling på landsbygden

Munkedals kommun arbetar tillsammans
med olika föreningar i kommunen.

 

En del av föreningarna
kallas för samhällsföreningar.
De talar för de människor
som bor i deras område.

Munkedals kommun träffar
föreningarna regelbundet.

 

Då pratar man om vad
som är bra eller inte bra.
Eller om vad man kan göra
för att människorna
i de olika områdena
ska få det bättre.

Samhällsföreningar finns i
Valbo-Ryr, Håby, Saltkällan,
Bärfendal, Dingle, Hällevadsholm,
Sörbygden och Torreby.

Företagare

I Munkedals kommun finns
ett så kallat näringslivsråd.

I rådet pratar politiker och företagare
om vad som är bra eller inte bra.
Eller om vad man kan göra
för att det ska bli bättre
för företagarna i kommunen.

 

Näringslivsutvecklaren och politiker
gör även besök hos företagen.

Samråd

Ett så kallat samråd behövs

om en ny motorväg eller

ett nytt område med bostäder ska byggas.

Detta eftersom det kommer

att påverka användning av mark och vatten.

 

Då behöver kommunen skapa nya

så kallade översikts- och detaljplaner.

 

Planerna kan du se vid utställningar

och påverka vid ett samråd.

Bra att känna till

När du sänder in ett brev

med synpunkter eller ett medborgarförslag

till kommunen blir det en allmän handling.

 

Om det inte är ett ärende som

rör sekretesskyddade uppgifter

är brevet offentligt som alla kan ta del av.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal