Sidan är skriven på lättläst svenska

Lättläst - Utbildning och barnomsorg

Foto på tre barn som leker vid en gungställning

I Munkedals kommun finns det

förskola och familjedaghem,

grundskola årskurs 0-9,

gymnasium och utbildning för vuxna.

Förskola och familjedaghem

För barn 1-6 år om föräldrar arbetar

eller går i skolan.

En sån plats kostar pengar.


Förskola 15 timmar i veckan

finns också för barn mellan 3 och 5 år

när föräldrar är hemma

och det är gratis.

Grundskola årskurs 0-9

Skola för barn, 6-16 år.

I skolan lär sig barnen bland annat

att skriva och räkna.

Gymnasium

Skola för ungdomar, 16-19 år.

Vuxenutbildning

Skola för vuxna, 19 år och äldre.


Här kan du lära dig olika ämnen som:

svenska, engelska, historia, matematik,

samhällskunskap, naturvetenskap,

etik, biologi, fysik, kemi, litteratur,

psykiatri, religionskunskap, retorik

och specialpedagogik

samt olika dataprogram.


Du kan läsa på SFI, Svenska för invandrare.

Du kan också läsa svenska som andraspråk.


Här kan du se vilka yrkesutbildningar som är aktuella.

Var finns förskolorna och skolorna?

I Munkedal finns det familjedaghem,

förskola, grundskola för årskurs F till 9.


Det finns också särskola, SFI,

gymnasium och skola för vuxna.


I Munkedal finns det stöd till elever,

en familjecentral och öppen förskola.


På Stale finns det en förskola

och grundskola för årskurs F till 6.


I Dingle finns det förskola

och grundskola för årskurs 4 till 6.


I Hällevadsholm finns det förskola

och grundskola för årskurs F till 3.


I Hedekas finns det förskola

och grundskola för årskurs F till 6.


I Dingle och Munkedal finns det gymnasieskolor.