Tillgänglighetsredogörelse

Munkedals kommun är ansvarig för munkedal.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända tillgänglighetsproblem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

 • Lyssna: Vi har en funktion som gör att du kan lyssna på innehållet.
 • Översättning: Webbplatsen har ingen funktion för översättning i dagsläget då vi bedömt att Googles översättningsverktyg inte ger tillförlitlig information.
 • Responsiv: Munkedal.se är anpassningsbar och dynamisk. Det innebär att läsbarhet och struktur är den samma oavsett om du sitter vid en dator, surfplatta eller mobiltelefon.
 • Länkar: Om vi länkar till andra webbsidor öppnas de i ett eget webbläsarfönster/en egen flik för att göra det tydligt att du lämnat munkedal.se. Dokument öppnas också i eget fönster.

Allmänna brister i tillgänglighet

 • Det kan förekomma länktexter som inte är tillräckligt tydliga.
 • Det kan förekomma olika sidor med samma sidtitel.

Brister vid användning utan synförmåga

 • Det går inte att hoppa förbi återkommande innehåll när man använder tab-tangenten.
 • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
 • Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument.
 • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.

Vi arbetar kontinuerligt med att se över och tillgänglighetsanpassa pdf:er.

Brister vid användning med nedsatt synförmåga

 • Vid en viss procent beroende på skärm går det inte att klicka på meny, det fungerar dock om du uppdaterar sidan i webbläsaren.
 • Samma problem som beskrivs i föregående punkt gör att tab-ordningen inte följs (meny-knappen är inte markerad som öppningsbar) förrän du har uppdaterat sidan i webbläsaren. Det går därmed inte att fullt ut använda tangentbordet för att navigera på munkedal.se.

Brister vid användning med nedsatt hörsel eller utan hörsel

 • Webbsändningarna från kommunfullmäktiges möten är inte textade.

Oskäligt betungande anpassning

Munkedals kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga. Det krävs mycket arbete för att åtgärda alla system och dokument. Vi arbetar med det kontinuerligt.
 • Inspelningar från kommunfullmäktiges livesändningar textas inte, de kommer heller inte att textas i efterhand. Om du vill ta del av ett specifikt ärende från kommunfullmäktige kan du kontakta oss för att få informationen i ett format som är tillgängligt för dig. Skicka i så fall e-post till kommun@munkedal.se.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det rör sig i första hand om:

 • Kartor som inte är avsedda för navigering.
  • Dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, och där innehållet inte behövs för att genomföra en administrativ handling.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om det finns information på munkedal.se som du behöver men som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss, via kontaktformuläret längst ner på sidan.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter till oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att munkedal.se inte uppfyller lagens krav.

Kontakta tillsynsmyndighet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och meddela det.

Hur vi testat webbplatsen

Munkedals kommun har gjort en granskning av munkedal.se enligt kraven för WCAG 2.1 nivå AA. Granskningen har gjorts med DIGG:s checklista för tillgänglighet samt med hjälp av vissa automatiserade kontroller.


Webbplatsen publicerades den 15 juni 2017. Senaste bedömningen gjordes den 3 september 2020.


Kontakta oss

Vill du ha ett svar från oss så fyller du i dina kontaktuppgifter, annars lämnar du den informationen tom för att vara anonym.


Beskriv så detaljerat du kan vilka problem du har att använda vår webbplats. Om det är en särskild sida eller funktion som du inte kan använda vill vi gärna att du berättar vilken.Om du vill skicka med en skärmbild av de problem du upplever kan du göra det här.