Synpunkter, otrygga platser och medborgarförslag

Synpunkter »

Låt oss få ta del av dina tankar, ideer, synpunkter eller klagomål så att vi kan förbättra vår verksamhet.

Otrygg plats »

Här kan du rapportera platser som du upplever som otrygga i Munkedals kommun.

Medborgarförslag »

Du som är folkbokförd i kommunen kan väcka ett ärende i fullmäktige genom ett medborgarförslag.