Energiläget i Sverige

Exempel på kampanjmaterial från energimyndigheten

Energisituationen i Europa och Sverige är ansträngd. Elpriserna är höga och det finns risk att det blir elbrist i vinter. Tillsammans kan vi förbättra situationen genom att spara el. Här hittar du länkar till information om läget och tips på vad du själv kan göra.

Energimyndighetens kampanj

Energimyndigheten går ut i en kampanj med bredare information för att bidra till ändrade vanor och ökad kunskap för att minska elanvändningen. Det kan göra skillnad både nu och under en tuff vintersäsong.


Tips på vad du kan göra för att minska elanvändningen


Jag vill energieffektivisera hemma


Jag vill energieffektivisera mitt företag


Fakta om energiläget


Frågor och svar om energiläget


Svenska kraftnät

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el.


Elförsörjningen och omvärldsläget - lägesbedömning


Svenska kraftnät om risken för effektbrist

 

Hemberedskap

Vid en kris, som exempelvis vid ett långvarigt strömavbrott, kommer samhällets hjälp först gå till dem som behöver den bäst. Planera därför för att kunna klara dig själv i en vecka, gärna längre om du kan. Utgå ifrån dina egna och dina näras förutsättningar och behov. Att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka kallas för att ha en hemberedskap.


Vid en allvarlig händelse behöver du kunna ta emot viktig information från framför allt Sveriges Radio P4. Du behöver också kunna följa mediernas rapportering, ha kontakt med anhöriga och i akuta fall nå räddningstjänst, sjukvård eller polis.


Krisinformation.se - information om hemberedskap


Kommunens energibesparande arbete

Arbetet med energibesparande åtgärder är en ständigt pågående process. Som exempel har Munkedals kommun sedan flera år en strategi att installera solceller på alla nybyggen och vid större renoveringar.


Ett arbete pågår med att uppgradera kommunens gatubelysning till LED-belysning och kommunen tittar nu även på att korta belysningstiderna där det är möjligt i förhållande till trygghet och säkerhet.


Kommunen undersöker även möjligheter att sänka temperaturen i vissa lokaler på vissa tider - samt att effektivisera varmvattenförbrukningen, tillfälligt stänga ner bastuanläggningar i idrottshallar och en rad andra åtgärder.


Styrel

För att säkerställa att samhällsviktiga funktioner har den tillgång på el som krävs för att bedriva verksamhet har Energimyndigheten utvecklat processen Styrel. Det står för "styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer".


Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, elnätsföretag och privata aktörer samarbetar för att prioritera vad som räknas som samhällsviktiga tjänster enligt en prioriteringsklassficering


Energimyndigheten - information om styrel
Källor: Energimyndigheten, Svenska kraftnät, Krisinformation.se, Munkedals kommun.Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion