Munkedals kommunvapen

Meny

Information med anledning av Covid-19

Munkedals kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande den nya virussjukdomen covid-19 (coronaviruset) och förstärker insatser vid behov.

Uppdaterad och bekräftat information

Viktiga uppmaningar

Hjälp till att minska smittspridningen

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt.

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
  • Gör inga besök på äldreboenden eller sjukhus i onödan. Låt bli sådana besök helt om du känner dig sjuk. Undvik även att besöka äldre släktingar.
  • Undvik onödiga resor. Tänk igenom om helgresan verkligen är nödvändig. Det gäller särskilt resor till storstäder, fjällanläggningar eller andra semestermål där många människor samlas.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta. Fler hygienråd hittar du här.


Källa och mer information - krisinformation.se


Personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter

2020-03-16 - Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att så långt som möjligt undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Som anhörig bör man heller inte träffa sina gamla släktingar om det inte är helt nödvändigt


Personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter (Folkhälsomyndighetens webbplats)


Stöd till dig som är över 70 år eller i en riskgrupp

Om du inte har möjlighet att få hjälp av anhöriga eller bekanta med inköp eller ärenden, kan du ringa till kommunens växel och be att få prata med anhörigsamordnare - telefon: 0524-180 00, alternativt skicka e-post till mc@munkedal.se


Folkhälsomyndigheten: Tänk över om resan verkligen är nödvändig

2020-03-19 - Med anledningen av spridningen av coronaviruset rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla att tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls.


Läs mer på krisinformation.se om reserekommendationer


Besöksförbud på kommunens vård- och omsorgsboenden

2020-03-19 - Med anledning av mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige av covid-19 (coronavirus) och efter direktiv från smittskydd Uddevalla råder besöksförbud på kommunens vård- och omsorgsboenden.

Undantag kan enbart göras när det gäller vårdtagare som vårdas palliativt. Bedömning görs från fall till fall.


Vad gör Munkedals kommun?

Munkedals kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande den nya virussjukdomen covid-19 (coronaviruset) och förstärker insatserna vid behov. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer löpande och deltar i Länsstyrelsens återkommande samverkanskonferenser.


Munkedals kommun har tagit fram direktiv för alla anställda i kommunen samt uppdaterat den befintliga pandemiplanen.


Stödåtgärder för företagare i Munkedals kommun

2020-03-24 Förutom det stöd till företag som planeras och genomförs på nationell nivå, genomför även Munkedals kommun en rad åtgärder för att underlätta så mycket vi kan för våra lokala företag. Åtgärderna ska bidra till att frigöra tid och stärka företagens likviditet.


Läs mer om stödåtgärder för företagare i Munkedals kommun


Sista datum för att lämna in ansökningar och årsredovisningar till föreningsbidrag flyttas fram

2020-03-23 Med anledning av att många årsmöten ställs in flyttas sista datum för inlämning av ansökningar och årsredovisningar till föreningsbidrag från 30 april till 30 juni.

Information skickad till vårdtagare och brukare inom hemtjänst och boendestöd

2020-03-19 Information har skickats ut till vårdtagare och brukare inom hemtjänst och boendestöd gällande att verksamheterna kan behöva göra omprioriteringar i hur besök och hjälp ska utföras, beroende på hur läget utvecklas med anledning av covid-19.

Biblioteket ändrar öppettider och ställer in samtliga arrangemang

2020-03-18 Munkedals kommun har tagit beslut att ställa in samtliga arrangemang för biblioteken tills vidare.

Det gäller bland annat it-café, bokcirkel och sagostunder. Munkedals bibliotek i kommunhuset Forum har också ändrade öppettider tills vidare.


Mer information om ändrade öppettider 


Gymmet i sporthallen stängs

2020-03-17 Med anledning av covid-19 stängs gymmet i Munkedals sporthall tills vidare.


Kommunfullmäktiges sammanträde ställs in

2020-03-16 Ordförande i kommunfullmäktige har, efter samråd med majoriteten av gruppledarna, beslutat att ställa in kommunfullmäktiges sammanträde på måndag den 23 mars.


Distansutbildning för gymnasiet och vuxenutbildningen i Munkedals kommun

2020-03-16 - Från och med 17 mars kommer utbildning via Munkedals gymnasieskola och Munkedals vuxenutbildning att genomföras på distans. Det innebär att samtliga elever som går utbildningar på dessa skolor ska fortsätta sin skolgång hemifrån och ha kontakt med sina lärare digitalt. Beslutet gäller två veckor framåt och kan förlängas.


Mer information om utbildning på distans för gymnasiet och vuxenutbildningen


Barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande ska i nuläget stanna hemma

2020-03-16 - Ledningen för barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att de barn som har 15-timmarsplacering på förskola på grund av att vårdnadshavare är föräldralediga för syskon eller är arbetssökande ska från och med 17 mars till och med 31 mars vara hemma från förskola/dagbarnvårdare. Det samma gäller barn som har 8-timmarsplacering på fritidshem på grund av att vårdnadshavare är arbetssökande.


Det här är ett led i att hålla nere barngrupperna för att kunna prioritera personalförsörjningen. Berörda vårdnadshavare kommer inte behöva betala avgift för denna period.

Kontaktuppgifter förskola och barnomsorg


Den öppna förskolan håller tillfälligt stängt

2020-03-16 - Öppen förskola är en mötesplats dit barn och deras föräldralediga föräldrar kan komma och leka och umgås. Öppen förskola är inte samma verksamhet som vanliga förskolan.

 

Ledningen för barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att den öppna förskolan stänger från och med tisdagen den 17 mars – till och med tisdagen den 14 april 2020. Stängningen kan vid behov komma att förlängas.


Vissa träffpunkter i kommunens verksamheter stängs tills vidare

2020-03-13 - Munkedals kommun har beslutat att tills vidare stänga verksamheterna Träffpunkt C-fyran, dagverksamhet Lyckoträffen, Torsdagsgruppen, Träningsgruppen och Anhörig- och frivilligcentralen från och med måndag 16 mars.


Mer information

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

2020-03-27 - Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare.


Mer information om förbud om allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Nya regler för restauranger och krogar

2020-03-24 - Folkhälsomyndigheten föreskriver, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.


Läs mer om regler för restaurang och krogar

Information till företag

2020-03-20 Se samlad sida för ett antal länkar till information för företagare angående covid-19.


Avrådan om resor till alla länder

2020-03-14 - Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.

Avrådan om resor till alla länder - mer information på

Utrikesdepartementets webbplats


Information till arrangörer av evenemang

2020-03-13 - Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids.

Information till arrangörer av evenemang

 

Allmänna frågor om covid-19

Information om covid-19 finns på folkhalsomyndigheten.se och 1177.se. Vill du ställa frågor om covid-19 via telefon kan du ringa nationella informationsnumret 113 13. All information 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

När ska jag kontakta vården?

Aktuell information hittar du på Vårdguiden, 1177:

Information om covid-19 på 1177.se

Så pratar du med barn om coronaviruset

Lyssna på ditt barn, ge saklig information och överför inte din egen oro. Det är några av tipsen om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset.


Läs hela artikeln om hur du pratar med barn om coronaviruset på krisinformation.se

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela enbart bekräftad information.


Information på andra språk

Senast ändrad: 2020-03-27

Sidansvarig: Jenny Pettersson

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.