Information med anledning av Covid-19

Munkedals kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande den nya virussjukdomen covid-19 (coronaviruset) och förstärker insatser vid behov.

Uppdaterad och bekräftad information

Skärpta råd i Västra Götaland

De skärpta råden gäller i hela Västra Götaland fram till och med 13 december.

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
 • Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.


Läs mer på: www.vgregion.se/covid-19länk till annan webbplats

Max 8 personer får samlas - gäller även sittande publik i Västra Götaland

Regeringen har fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Förbudet gäller från den 24 november.
Läs mer på regeringens webbplatslänk till annan webbplats


Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta (8) deltagare. Detta gäller även om deltagarna sitter med behörigt avstånd till varandra. Enda undantaget är begravningar. Beslutet gäller från och med den 24 november.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats


Skydda dig och andra från smittspridning

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Om du misstänker att du har covid-19 - kontakta din vårdcentral för att testa om du blivit smittad.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Håll avstånd till andra och undvik större sociala sammanhang.
 • Hjälp till att minska trängseln i kollektivtrafiken. Gör plats för de som måste fram – res bara om du måste.
 • I Västra Götaland gäller från 21 oktober särskilda förhållningsregler för dig som är vuxen eller går på gymnasiet och delar hushåll med någon som har covid-19. Läs mer på Smittskydd Västra Götalands webbplatslänk till annan webbplats.


Förvaltningsledningen inom välfärd avråder i nuläget skarpt från besök på kommunens boenden och vädjar nu till alla att följa avrådan. Läs mer om avrådan.länk till annan webbplats


Stöd till dig som är i en riskgrupp

Om du inte har möjlighet att få hjälp av anhöriga eller bekanta med inköp eller ärenden, kan du ringa till kommunens växel på telefonnummer: 0524-180 00 och be att få prata med anhörigsamordnare eller skicka e-post till mc@munkedal.se.

Frågor kring förskola och skola

Samtalsstöd

Här nedan har vi listat telefonnummer och webbplatser som du kan använda om du är i behov av stöd och vill prata med någon.


Äldrelinjen – 020-22 22 33
För dig som är över 65 år och behöver någon att prata med. Drivs av organisationen Mind och har öppet vardagar 08-19 och helger 10-16.


BRIS stödtelefon för barn – 116 111
Öppet vardagar 09-12 och 14-21 samt helger 14-21. Finns även chattlänk till annan webbplats.


BRIS vuxentelefon om barn – 0771-50 50 50
Stöd och information kring frågor som rör barn. Öppen vardagar 09-12.


Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon – 020-50 50 50
För dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.


Röda korsets stödtelefon – 0771-900 800
Om du känner stress och oro kring utbrottet av coronaviruset.


En bra plats - https://www.enbraplats.se/länk till annan webbplats
Webbplats för anhöriga där du kan få råd och stöd, samt att nätverka med andra i liknande situation.


Individ- och familjeomsorgens samtalsstöd – 076-695 41 34

Individuellt samtalsstöd via telefon för föräldrar i barnfamilj och äldre barn/ungdomar. Mer om IFO:s servicetelefon här.


Tjejjouren Väst - https://www.tjejjourenvast.selänk till annan webbplats

Stödchatt för dig som identifierar dig som tjej. Öppen tisdag, torsdag och söndagar 20-22 samt måndag och onsdag 16-18.

Egentester vård- och omsorgspersonal

Frivilliga egentester av covid-19 utförs för medarbetare inom kommunal vård- och omsorg samt socialtjänst i Munkedals kommun. Egentestet är avsett för medarbetare med så lindriga luftvägssymtom att de annars skulle ha arbetat.


För mer information kring egentester inom kommunal vård- och omsorg samt socialtjänst, se Vårdsamverkans hemsida.länk till annan webbplats


Privata utförare av vård och omsorg inom kommunens geografiska område kan kontakta kommunens kontaktperson för rutiner kring egentester.
E-post: Wivi-Anne.Wiedemann@munkedal.se


Sedan början av juli månad erbjuds även fler yrkeskategorier inom kommunala verksamheter frivilliga egentester.


Vad gör Munkedals kommun?

Munkedals kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande den nya virussjukdomen covid-19 (coronaviruset) och förstärker insatserna vid behov. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer löpande och deltar i Länsstyrelsens återkommande samverkanskonferenser.


Munkedals kommun har tagit fram direktiv för alla anställda i kommunen samt uppdaterat den befintliga pandemiplanen.

Aktuell lokal information från Munkedals kommun med anledning av covid-19

2020-11-12 Skärpt avrådan från besök på kommunens äldreboenden och LSS-boenden

2020-11-06 Take away - avhämtning på biblioteken


2020-10-30 Viktigt information om skärpta råd och åtgärder kring covid-19Tidigare åtgärder i Munkedals kommun med anledning av covid-19

Mer information

Senast ändrad: 2020-11-23

Sidansvarig: Jenny Pettersson