Munkedals kommunvapen

Information med anledning av Covid-19

Munkedals kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande virussjukdomen covid-19 (coronaviruset) och förstärker insatser vid behov.

Uppdaterad och bekräftad information

Skärpta restriktioner från 24 december

Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari.

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från 24 december.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20. Gäller från 24 december.
 • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etc begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
 • Folkhälsomyndigheten uppmanar alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean för att minska trängseln.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel. De nya riktlinjerna träder i kraft den 7 januari.
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Gäller omedelbart och till och med den 24 januari.
 • All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig bör stängas omedelbart till och med den 24 januari. Det gäller till exempel badhus, idrottshallar och museer.
 • Gymnasieskolor ska undervisa på distans till och med den 24 januari. Gymnasiesärskolan är undantagen.

Läs mer om restriktioner på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Skärpta nationella råd och föreskifter från 14 december

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i Västra Götaland.


De nya nationella råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder:

 • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer du vanligtvis träffar. Det kan till exempel vara de du bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.
 • undvik att ingå i flera olika grupper.
 • umgås utomhus om det går och se till att hålla avstånd.
 • undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
 • undvik platser där det finns trängsel. Handla ensam om det är möjligt.
 • undvik att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.
 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Det är viktigt att begränsa antalet personliga möten även under storhelgerna och åtta personer är därför den nya normen för alla sociala situationer.


Läs mer om skärpta nationella råd (Krisinformation.se)länk till annan webbplats


Rekommendationer under kommander helger och högtider länk till annan webbplats(Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats


Skydda dig och andra från smittspridning

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Om du misstänker att du har covid-19 - kontakta din vårdcentral för att testa om du blivit smittad.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
 • Håll avstånd till andra och undvik större sociala sammanhang.
 • Hjälp till att minska trängseln i kollektivtrafiken. Gör plats för de som måste fram – res bara om du måste.
 • Stanna hemma om någon i hushållet har covid-19. Från 1 december gäller detta även yngre barn och elever. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Förvaltningsledningen inom välfärd avråder i nuläget skarpt från besök på kommunens boenden och vädjar nu till alla att följa avrådan. Läs mer om avrådan.länk till annan webbplats

Stöd till dig som är i en riskgrupp

Om du inte har möjlighet att få hjälp av anhöriga eller bekanta med inköp eller ärenden, kan du ringa till kommunens växel på telefonnummer: 0524-180 00 och be att få prata med anhörigsamordnare eller skicka e-post till mc@munkedal.se.

Samtalsstöd

Här nedan har vi listat telefonnummer och webbplatser som du kan använda om du är i behov av stöd och vill prata med någon.


Äldrelinjen – 020-22 22 33
För dig som är över 65 år och behöver någon att prata med. Drivs av organisationen Mind och har öppet vardagar 08-19 och helger 10-16.


BRIS stödtelefon för barn – 116 111
Öppet vardagar 09-12 och 14-21 samt helger 14-21. Det går även att chatta med BRISlänk till annan webbplats.


BRIS vuxentelefon om barn – 0771-50 50 50
Stöd och information kring frågor som rör barn. Öppen vardagar 09-12.


Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon – 020-50 50 50
För dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.


Jourhavande medmänniska – 08-702 16 80
Du kan ringa Jourhavande medmänniskalänk till annan webbplats varje natt mellan klockan 21-06.


Självmordslinjen – 90 101
Självmordslinjenlänk till annan webbplats kan du prata med någon om du har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Du kan även nå dem via Självmordslinjens chatt.länk till annan webbplats


Individ- och familjeomsorgens samtalsstöd – 076-695 41 34

Individuellt samtalsstöd för föräldrar och äldre barn/ungdomar. Mer om IFO:s servicetelefon här.


En bra plats - www.enbraplats.selänk till annan webbplats
Webbplats för anhöriga där du kan få råd och stöd, samt att nätverka med andra i liknande situation.


Tjejjouren Väst - www.tjejjourenvast.selänk till annan webbplats

Stödchatt öppen tisdag, torsdag, onsdag och söndagar 20-22.

Egentester vård- och omsorgspersonal

Frivilliga egentester av covid-19 utförs för medarbetare inom kommunal vård- och omsorg samt socialtjänst i Munkedals kommun. Egentestet är avsett för medarbetare med så lindriga luftvägssymtom att de annars skulle ha arbetat.


För mer information kring egentester inom kommunal vård- och omsorg samt socialtjänst, se Vårdsamverkans hemsida.länk till annan webbplats


Privata utförare av vård och omsorg inom kommunens geografiska område kan kontakta kommunens kontaktperson för rutiner kring egentester.
E-post: Wivi-Anne.Wiedemann@munkedal.se


Sedan början av juli månad erbjuds även fler yrkeskategorier inom kommunala verksamheter frivilliga egentester.

Frågor kring förskola och skola

Vad gör Munkedals kommun?

Mer information

Regler för gym- och sportanläggningar, handelsplatser och platser för privata sammankomster

2021-01-08 Föreskrifter: Butiker, gym och köpcentrum måste begränsa antalet besökare (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats


2021-01-08 Pressmeddelande: Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster (Regeringen)länk till annan webbplats

Munskydd i vårdlokaler

2021-01-07 Ny rekommendation att använda munskydd i vårdlokaler (Västra Götalandsregionen)länk till annan webbplats

Föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen

2020-12-23 Skärpt alkoholförbud - servering av alkohol är förbjuden från kl. 20:00 (Regeringen)länk till annan webbplats

2020-12-22 Skärpta föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen, max 4 personer per sällskap (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

2020-11-18 Förbud mot alkoholförsäljning från klockan 22 (Regeringen)länk till annan webbplats


2020-11-03 Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats


2020-07-02 Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Allmänna sammankomster

2020-11-23 Max 8 personer får samlas - gäller även sittande publik i Västra Götaland (Länsstyrelsen)länk till annan webbplats

2020-11-20 Max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (Regeringen)länk till annan webbplats

Idrott och sportverksamhet

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19 (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Resor med Västtrafik

Information angående resor med Västtrafiklänk till annan webbplats

Information till företag

2020-12-23 Rekommendationer för minskad risk för smittspridning i handeln (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Information för företagare angående covid-19.

Avrådan om resor

Information gällande resor till andra länder hittar du på Utrikesdepartementets webbplatslänk till annan webbplats.

Information till arrangörer av evenemang

Information till arrangörer av evenemang (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

När ska jag kontakta vården?

Aktuell information hittar du på Vårdguiden, 1177:

Information om covid-19 på 1177.selänk till annan webbplats

Så pratar du med barn om coronaviruset

Läs artikeln om hur du pratar med barn om coronaviruset på krisinformation.selänk till annan webbplats

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela enbart bekräftad information.