Munkedals kommunvapen

Vad gör Munkedals kommun? - Tidigare åtgärder med anledning av covid-19

Munkedals kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande den nya virussjukdomen covid-19 (coronaviruset) och förstärker insatserna vid behov. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer löpande och deltar i Länsstyrelsens återkommande samverkanskonferenser.


Munkedals kommun har tagit fram direktiv för alla anställda i kommunen samt uppdaterat den befintliga pandemiplanen.

Åtgärder för sommaren i Munkedals kommun 2020

I sommar gäller fortfarande att vi ska hålla avstånd till andra för att förebygga smittspridning. Som tidigare gäller det också att stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och undvika att röra vid ögon, näsa och mun.


Sedan den 13 juni kan symtomfria personer resa inom Sverige. Samtidigt behöver vi fortsätta att hålla avstånd till varandra för att förebygga smittspridning, precis som tidigare.


Myndigheter, kommuner och verksamheter som exempelvis föreningar och näringsidkare har ansvar för sina verksamheter.


Vi som individer har var och en ett personligt ansvar att följa de rekommendationer som ges kring covid-19.


Munkedals kommun har genomfört en rad åtgärder kring covid-19, inför och under sommaren 2020, som:

  • Affischer med budskap om att hålla avstånd på flera språk, samt information om allemansrätten på två språk, är uppsatta vid leder, vindskydd, sevärdheter och badplatser.
  • Ett hundral föreningar och företag med besöksflöden har fått besök, samt affischer om att hålla avstånd på flera språk. Restauranger även en extra affisch för serveringar.
  • Från den 1 juli är det kommunerna som ansvarar för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Kommunen bedriver ökad tillsyn och via länken nedan kan du se aktuell statistik över hur många tillsynsbesök som har utförts av miljönämnden i mellersta Bohuslän (Lysekil, Sotenäs och Munkedals kommun). Statistik tillsynsbesök
  • Tidningen Grejen med Munkedal har delats ut till alla hushåll i kommunen med tips om kultur- och friluftsliv i kommunen med fokus på utomhusaktiviteter.
  • Sedan i början av maj har egentester av covid-19 erbjudits till medarbetare inom kommunal vård- och omsorg samt socialtjänst i Munkedals kommun. Från och med juli erbjuds även utökade egentester till fler yrkeskategorier inom kommunala verksamheter och bolag med flera.
  • Kultur och fritid har utökat sina aktiviteter under sommaren med bland annat sommarlovsvecka, pop-up-aktiviter med fritidsgården runt om i kommunen, utflykter, kanotpaddling, grill med mera. Många aktiviteter bestäms i dialog mellan ungdomar och fritidsledare
  • Kommunen har initierat en lokal kampanj på temat "Håll i - håll ut - håll avstånd" via hemsida och facebook, där lokala ansikten i kommunen berättar om sin vardag under covid-19 och hur de ser på sommaren och hösten.
  • Sysselsättning för ungdomar via kommunens feriepraktik och projektet UngDrive.

Utökade egentester av covid-19 påbörjas för fler prioriterade yrkeskategorier

2020-07-02 - Möjligheter till frivilliga egentester av covid-19 utökas till fler prioriterade yrkeskategorier inom kommunala verksamheter, bolag och förbund. Det rör sig exempelvis om räddningstjänst, förskollärare/lärare, drifttekniker, kostpersonal med flera. Egentestet är avsett för medarbetare med så lindriga luftvägssymtom att de annars skulle ha arbetat.

Egentester av covid-19 påbörjas för vård- och omsorgspersonal i kommunen

2020-05-08 - Under vecka 20 påbörjas egentester av covid-19 för medarbetare inom kommunal vård- och omsorg samt socialtjänst i Munkedals kommun. Egentestet är avsett för medarbetare med så lindriga luftvägssymtom att de annars skulle ha arbetat.

Hemleverans av böcker

2020-05-05 - För dig som är över 70 år, eller tillhör en annan riskgrupp, erbjuder Munkedals bibliotek hemkörning av böcker och annan media. Läs mer på bibliotekets sidor.

Daglig verksamhet stänger gemensamma utrymmen

2020-04-09 - Med anledning av den allmänna smittspridning av covid-19 som råder i samhället har välfärdsförvaltningen fattat beslut om att stänga de gemensamma utrymmena för daglig verksamhet för personer med LSS och SoL-beslut från och med tisdagen den 14 april.


Personal från daglig verksamhet kommer att erbjuda andra, individuellt anpassade aktiviteter för deltagarna inom daglig verksamhet. Detta för att så långt som möjligt upprätthålla en normal vardag och säkerställa att ingen deltagare ofrivilligt isoleras.


Habiliterings-ersättning kommer att utbetalas till deltagarna under denna period utifrån respektive deltagares vanliga schema.

Skriftlig och muntlig information om coronaviruset på flera språk

2020-04-08 - Munkedals kommun har delat ut informationsblad om covid-19 på arabiska, engelska, somaliska och svenska till bland annat Munkbos hyresgäster. På informationsblanden finns också upplysning om Lysekils kommuns servicetelefon, dit även personer som bor i Munkedals kommun kan ringa och ställa frågor om coronaviruset på engelska, arabiska och somaliska.

Läs mer om informationsbladen och den lokala servicetelefonen

Gymnastiksalar, idrottshallar och fritidsgård

2020-08-13 Uppdatering: Idrottshallar kommer att vara tillgängliga för föreningslivet i slutet av augusti igen.


2020-04-02 - Med anledning av Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring covid-19, fattade Munkedals kommun beslut att tills vidare stänga gymnastiksalar, idrottshallar och fritidsgård.

Café Kringlan i Forum håller stängt för allmänheten

2020-03-31 På grund av risken för smittspridning håller Café Kringlan i kommunhuset stängt för allmänheten från och med onsdag 1 april.

Stödåtgärder för företagare i Munkedals kommun

2020-03-24 Förutom det stöd till företag som planeras och genomförs på nationell nivå, genomför även Munkedals kommun en rad åtgärder för att underlätta så mycket vi kan för våra lokala företag. Åtgärderna ska bidra till att frigöra tid och stärka företagens likviditet.


Läs mer om stödåtgärder för företagare i Munkedals kommun

Sista datum för att lämna in ansökningar och årsredovisningar till föreningsbidrag flyttas fram

2020-03-23 Med anledning av att många årsmöten ställs in flyttas sista datum för inlämning av ansökningar och årsredovisningar till föreningsbidrag från 30 april till 30 juni.

Information skickad till brukare inom hemtjänst och boendestöd

2020-03-19 Information har skickats ut till vårdtagare och brukare inom hemtjänst och boendestöd gällande att verksamheterna kan behöva göra omprioriteringar i hur besök och hjälp ska utföras, beroende på hur läget utvecklas med anledning av covid-19.

Biblioteket ändrar öppettider och ställer in samtliga arrangemang

2020-03-18 Munkedals kommun har tagit beslut att ställa in samtliga arrangemang för biblioteken tills vidare.

Det gäller bland annat it-café, bokcirkel och sagostunder. Munkedals bibliotek i kommunhuset Forum har också ändrade öppettider tills vidare.


Mer information om ändrade öppettider 

Gymmet i sporthallen stängs

2020-03-17 Med anledning av covid-19 stängs gymmet i Munkedals sporthall tills vidare.

Distansutbildning för gymnasiet och vuxenutbildningen i Munkedals kommun

2020-05-29 - Folkhälsomyndigheten har beslutat att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni.


2020-03-16 - Från och med 17 mars kommer utbildning via Munkedals gymnasieskola och Munkedals vuxenutbildning att genomföras på distans. Det innebär att samtliga elever som går utbildningar på dessa skolor ska fortsätta sin skolgång hemifrån och ha kontakt med sina lärare digitalt. Beslutet gäller två veckor framåt och kan förlängas.

Den öppna förskolan håller tillfälligt stängt

Uppdatering 2020-04-15-

Från och med 15 april erbjuds istället uteverksamhet.

Läs mer om utomhusaktiviteterna här


2020-03-16 - Öppen förskola är en mötesplats dit barn och deras föräldralediga föräldrar kan komma och leka och umgås. Öppen förskola är inte samma verksamhet som vanliga förskolan.


Ledningen för barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att den öppna förskolan stänger från och med tisdagen den 17 mars – till och med tisdagen den 14 april 2020. Stängningen kan vid behov komma att förlängas.

Vissa träffpunkter i kommunens verksamheter stängs tills vidare

2020-03-13 - Munkedals kommun har beslutat att tills vidare stänga verksamheterna Träffpunkt C-fyran, dagverksamhet Lyckoträffen, Torsdagsgruppen, Träningsgruppen och Anhörig- och frivilligcentralen från och med måndag 16 mars.


Länka in kontaktperson