Lekplatser

Lek och rörelse är viktigt för att må bra och utvecklas.

Munkedals kommun har flera kommunala lekplatser på allmän plats som alla är värkomna att besöka.

Karta över lekplatserna

Kommunen har tagit fram en digitalkarta över sina kommunala lekplatser. I kartan finns en listan med bild och information om den utrustning som finns på platsen. Samtidigt som man tittar i listan visas en karta till höger där lekplatserna är utmarkerade. Det går även att söka efter en specifik plats och se vilken lekplats som ligger närmast.

Klicka på denna länk för att komma till kartan över lekplatserna.

Om fel uppmärksammas

Det är enheten gata park som sköter om lekplatserna och kommunen utför löpande funktionskontroller och underhåll. Om fel på lekutrustningen uppmärksammas eller om du har frågor och funderingar kring våra lekplatser, kontakta gärna Park- och skogsenheten.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede