Munkedals kommunvapen

Alternativa drivmedel

Bild på  man vid en laddningsstation för elbilar

Invigningen av laddstation.

El

Elektricitet anses av många vara den framtida ersättningen för fossilbränslen och det pågår mycket forskning inom området. Elbilar minskar förbrukningen av fossila bränslen och därmed utsläppen av koldioxid. Batterierna kan dock, beroende på batterityp, innehålla vissa miljöfarliga ämnen, varför de bör återvinnas på ett kontrollerat sätt när de förbrukats.

Gas

Fordonsgas är samlingsnamnet för biogas och naturgas när de används som drivmedel för fordon. Biogas är ett förnybart bränsle och ger inget nettotillskott till växthuseffekten vid förbränningen, medan naturgas är ett fossilt bränsle som utvinns vid oljekällor. Även naturgas ger dock lägre utsläpp av koldioxid jämfört med bensin och diesel.


Laddstation för el och tankstation för gas finns vid E6 i Håby.

Energi- och klimatrådgivare

Kontaktuppgifter


Pål Kindblom

Energi- och klimatrådgivare

0522-69 73 19 energiradgivning@uddevalla.se


Eva Ginstrup

Energi- och klimatrådgivare

0522- 69 63 54

energiradgivning@uddevalla.se


Postadress

Uddevalla kommun

Miljö och Stadsbyggnad

451 81 Uddevalla


Besöksadress

Medborgarkontoret

Rådhuset i Uddevalla