Häckar och buskage

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

 

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna tomten. Så här säger Plan- och bygglagen:

 

"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer."

 

Här får du några tips som förbättrar säkerheten.

Du som har utfart mot gata

Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan eller cykelbanan, inom en sikttriangel på minst 2,5 m åt varje håll.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata

Häckar och buskar bör växa inom ditt eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna:

 

  • Över gångbana: minst 2,5 m
  • Över cykelväg: minst 3,2 m
  • Över körbana: minst 4,6 m

 

Grenar som hänger längre ned över gatan ska du såga av.

Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd ska du placera minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häck- och buskplantor minst 60 cm innanför tomtgränsen.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede