Lokalhistoria

Foto på flera personer på en äng. Längre bort på ängen står ett tiotal personer i uniformer och skjuter med gevär. Kring dem ligger rök. Till höger i bild står en publik bakom avspärrningsband.

Återskapande av Slaget vid Kvistrum

Munkedals kommun som plats har funnits dokumenterad i skriftliga källor ända sedan början av 1000-talet efter vår tideräknings början. Det finns även många lämningar från så långt bak som på stenåldern.

 

Läs mer om forntid och historia på sidan Kulturhistoria, kulturarv.

Litteratur

Om du vill fördjupa dig i vårt områdes historia finns bland annat dessa böcker till din hjälp. Samtliga finns att låna på huvudbiblioteket i Kommunhuset Forum.

 • Fem socknar i Munkedal, del I och del II (1980 och 1986) (Berfendal, Foss, Håby, Svarteborg och Valbo Ryr)
 • Sörbygdens Härad, socknarna Hede, Krokstad och Sanne (1984)
 • En bok om Håby i ord och bild under 1900-talet (1955)
 • Munkedal - en bygd och ett bruk i Bohuslän, Molin (1949)
 • Bohusläns märkligaste gårdar (Tiselius CA, 1980)
 • Bruket, Folket, Folkrörelserna i Munkedal (ABF-cirkeln Dokumentation, Munkedal)
 • En bygd i förvandling - Hede socken(Långön,Brattön,Sandåker,Stensryr).Ewa Alfredsson
 • Från Sandåker till Stensryr - Hede socken. En bygd i förvandling. Ewa Alfredsson.
 • Från Gullmarns inre del - något om natur, männsikor och händelser. Leif Molander.

  Böckerna finns på Munkedals bibliotek.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson