Läsa och låna

En bok ligger uppslagen i en lummig, grön skog. Ur boken reser sig svampar, en flicka sitter i boken och läser, en räv kikar fram bakom svamparna och en uggla sitter på en trave böcker. Foto: Mystic Art Design, fri bild från Pixabay.

Låna

Du kan få ett lånekort när du har fyllt 6 år. Första lånekortet är kostnadsfritt, om du tappar bort det får du ett ersättningskort mot en avgift. Ha alltid lånekortet med när du ska låna.

Alla lån som görs på ett lånekort är kortinnehavaren personligen ansvarig för, låna därför aldrig ut ditt kort. Anmäl förlust av kortet till biblioteket.


Det är endast aktuella lån som är registrerade i vår dator, uppgifter om återlämnat material raderas. Som talbokskund är det möjligt att behålla dessa uppgifter.

Söka, beställa eller förlänga lånetiden

Om du vill söka efter eller beställa en bok kan du använda bibliotekets katalog.
Där kan du ävenförlänga lånetiden. Du behöver ditt lånekortsnummer och en pinkod för att kunna använda de flesta av bibliotekets digitala tjänster. Du kan även använda ditt personnummer (10 siffror.)


Har du ingen pinkod? Kontakta biblioteket så hjälper vi dig.

Lånetid

Lånetiden är normalt 4 veckor. Du får gärna ställa dig i kö för en bok som är utlånad. Du får ett meddelande från biblioteket när du kan hämta den. Du kan förlänga lånetiden i bibliotekets katalog.

Överstigen lånetid

Varje gång du återlämnar en lånad bok eller ett lånat media för sent får du en avgift till biblioteket som kvarstår tills den betalats.


Vi tar inte ut förseningsavgifter för låntagare under 18 år. Men om inte mediet kommer tillbaka efter en lång tid går två påminnelser ut innan en räkning genereras. Den läggs in på låneprofilen och man är stoppad tills mediet är återlämnat eller räkningen är betald. Observera att det inte skickas ut någon faktura.

Vad behöver jag betala om jag glömt lämna tillbaka i tid?

För försenade böcker, ljudböcker med mera är förseningsavgiften 1 krona per dag. Kan max bli 25 kronor.


För barnböcker och barnljudböcker tar vi ingen förseningsavgift.

Övertidsvarning

Har du svårt att komma ihåg att lämna tillbaka böckerna i tid?
Vi erbjuder en gratis tjänst, "övertidsvarning". Det innebär att du får en påminnelse skickad som SMS några dagar innan lånetiden går ut.

Hur får jag övertidsvarning skickad till mig?


  • Logga in i Mina uppgifter
  • Välj Ändra och ange mobilnummer
  • Kryssa i Ta emot SMS
  • Under Meddelanden, ange att du vill ha Övertidsvarning

Vad händer om jag inte får någon övertidsvarning?

Du som låntagare är alltid ansvarig för att följa bibliotekets regler och lämna tillbaka lånen i tid. Övertidsvarningen är en extra tjänst, som hjälper dig att komma ihåg. Det är inte alltid att meddelandet når fram.

Förstörd media

Om du har gjort sönder en bok, ljudbok, film med mera får du betala vad mediet kostar att köpa.

Om inte boken finns

Om du inte hittar en bok som du söker i bibliotekets katalog, kan vi försöka låna in den från ett annat bibliotek. Mer information om detta hittar du under sidan Fjärrlån.

Kopiering

Hos oss kan du kopiera eller skanna dokument för

  • 5 kronor per A4
  • 10 kronor per A3
  • Skanning 5 kr


Senast ändrad:

Sidansvarig: Anders Zettergren