E-böcker och ljudböcker

En traditionell bok uppslagen på en solig gräsmatta bredvid en surfplatta med en e-bok i. Fri bild från Pixabay, fotograf Papirontul.

Från 1 januari använder du norrabohuslan.elib.se.

Använder du Biblio loggar du in på Biblioteken i norra Bohuslän.

Du kommer att precis som tidigare att logga in med samma lånekortsnummer och pinkod.


OBS att i vissa versioner av appen Biblio går det inte att logga ut. Avinstallera appen, laddda ner igen och logga in.

E-böcker

Har du en dator, surfplatta eller en smartphone?
Då har du tillgång till mängder av böcker att ladda ner eller läsa direkt. En e-bok är en bok som har överförts till elektroniskt format så att du kan läsa och lyssna på din dator, mobil eller surfplatta.
Det finns även många böcker att lysssna på.


 • Du lånar böckerna med ditt bibliotekskort och en pin-kod.
 • Lånetiden är 28 dygn.
 • Du får göra maximalt fem lån per kalendermånad.
 • Det går inte att kopiera och skriva ut.Har du ingen pin-kod?

Kontakta huvudbiblioteket i Munkedal och ange lånekortsnummer.


E-post: biblioteket@munkedal.se

Telefon: 0524-181 00

Ljudböcker

Biblioteken skiljer på ljudböcker och talböcker. Till ljudböcker räknas cd-böcker, oavsett format. Dessa finns tillgängliga för alla. Talböcker däremot är endast avsedda för den som har läs- och skrivsvårigheter eller något annat funktionshinder som gör det svårt att läsa på vanligt sätt.


 • Cd-bok: Är av samma typ som en musik-cd. Varje skiva rymmer cirka 80 minuter. En bok kan därför bestå av många skivor. Inläsningen görs ofta av skådespelare eller av författaren själv. Skivan fungerar i datorer, cd-spelare och i bilen. För att föra över den till en mobiltelefon måste skivan göras om och kopieras. Denna process kallas även rippning.
 • Mp3-bok: Här får hela boken plats på en enda skiva. Fungerar i datorer, mobiltelefoner och moderna bilar. Inläsningen görs ofta av skådespelare eller av författaren själv.
 • Strömmande ljud: här lyssnar du på samma sätt som en radiosändning. Går även att ladda ner och lyssa utan att vara uppkopplad.

Talböcker - DAISY och Legimus

Talböcker är avsedda för den som har svårt att läsa tryckt text:

 • Synskadade
 • Rörelsehindrade
 • Personer med läs- och skrivsvårigheter
 • Personer med afasi
 • Personer med utvecklingsstörning
 • Långtidssjuka
 • Konvalescenter
 • Även den som har ett tillfälligt läshinder får låna talböcker så länge behovet finns.


För att kunna använda talböcker via Internet måste du först kontakta ditt bibliotek och få tillstånd.


Man kan lyssna på flera sätt:

 • Låna en Daisy-CD på biblioteket.
 • Du kan läsa talböcker i datorn. Det finns flera olika program. Om talboken innehåller både text och ljud kan du se den på datorns skärm.
 • Lyssna i sin telefon eller surfplatta. Här kan man välja att lyssna "strömmande" (som på radio) eller ladda ner boken. Väljer du att ladda ner boken kan du lyssna utan att vara uppkopplad.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Anders Zettergren