Fjärrlån

Tre böcker ligger staplade i en hög. Böckerna har lite gulnade sidor.

Har vi inte det du söker?

Facklitteratur som inte finns i Munkedal, Sotenäs, Tanum eller Strömstad kan lånas in från andra bibliotek.

 

Lånetiden sätts av det utlånade biblioteket. Observera att lånetiden kan bli kort, sju-dagarslån kan förekomma. Har du behov av längre tid kan det vara aktuellt för dig att köpa boken eller låna direkt från din högskola.

 

Du måste ha ett lånekort vid något av biblioteken i norra Bohuslän för att låna fjärrlån.

Kurslitteratur

Tillgången av kurslitteratur är starkt begränsad. Låna den i första hand på ditt eget högskolebibliotek. I många fall får vi som bibliotek inte låna denna typ av litteratur eller stå i lång kö. Ofta är det enklast att köpa sin egen kurslitteratur.

Beställning

Du kan beställa fjärrlån genom att maila oss på biblioteket@munkedal.se.

Tidningar och tidskrifter

Artiklar ur tidningar och tidskrifter kan beställas som fjärrlån. Kopior från högskole- och universitetsbibliotek kan kosta från 50 kr och uppåt. Hela årgångar kan i regel ej fjärrlånas.

Hur lång tid tar beställningen?

Det tar normalt fem till tio dagar om boken är inne hos det lånegivande biblioteket. Vi meddelar per e-post, sms eller brev när och var boken kan hämtas. Du har sju dagar på dig att hämta beställt material. Observera att lånetiden i vissa fall kan vara mycket kort.

Avgift

Vi tar normalt inte ut någon beställningsavgift. Lån utanför Norden kan kosta.

Omlån

Fjärrlån lånas ej om. Respektera lånetiden och utnyttja tiden effektivt.

Antal fjärrlån

Man får ha högst tre fjärrlån innestående samtidigt.

Vi fjärrlånar inte:

  • böcker som biblioteket redan har men som är utlånade
  • cd-skivor - dvd- eller videofilmer
  • skönlitteratur
  • kurslitteratur för gymnasial utbildning

Senast ändrad:

Sidansvarig: Anders Zettergren