Bilda förening

Föreningsrätten är en rättighet som är grundlagsskyddad genom att Regeringsformen slår fast att alla människor har rätt att fritt ansluta sig till och verka i föreningar (Regeringsformen 2 kap. 1 §). Regeringsformen slår även fast att ingen person ska tvingas att ansluta sig till en förening, den så kallade negativa föreningsrätten (Regeringsformen 2 kap 2 §).

 

Det finns många olika typer av föreningar med olika  verksamheter: idrottsföreningar, kulturföreningar, fackföreningar och politiska föreningar. Alla dessa har en gång startats för att några personer har haft en idé om att skapa en sammanslutning kring ett gemensamt intresse.

 

Det krävs minst tre personer för att startat en ideell förening. Förslag till stadgar ska skrivas. Därefter diskuteras och beslutas om stadgar och styrelse på föreningens första medlemsmöte. 

Checklista för att starta en ideell förening

Skriv stadgar

De personer som ska bilda föreningen skriver ett förslag till stadgar som fungerar som föreningens regler. I stadgarna ska det stå om föreningens ändamål, föreningens namn och hur beslut ska fattas.

Sammankalla till ett möte där föreningen ska bildas

På mötet ska följande beslutas och godkännas:

  • Föreningen har bildats
  • Stadgarna har antagits
  • En styrelse har valts, och de som ingår i styrelsen

Det är viktigt att skriva ett protokoll under mötet där det framgår att ovanstående punkter har beslutats av medlemmarna. Protokollet bör skrivas under av minst två personer, till exempel ordförande och sekreterare. Efter det har föreningen bildats och blivit en juridisk person.

Ansök om ett organisationsnummer

Det finns inget krav på att en ideell förening ska ha ett organisationsnummer. Däremot måste föreningen ha ett organisationsnummer om ni till exempel ska hyra en lokal, starta ett bankkonto, ansöka om bidrag eller utföra uppdrag åt företag eller kommuner.

 

Ni ansöker om organisationsnummer hos Skatteverket i blanketten Ansökan om organisationsnummer (SKV 8400). Det står på blanketten vart ansökan ska skickas. Se länk till Skatteverket under Relaterad information.

 

Till er ansökan måste ni bifoga kopior av båda nedanstående dokument:

  • Protokollet som skrevs på mötet där föreningen bildades
  • Föreningens stadgar

Skatteregistrera föreningen

Skicka in Skatteverkets blankett Företagsregistrering (SKV 4620) om ni vill moms- och arbetsgivarregistrera föreningen eller ansöka om F-skatt.

 

Källa: Skatteverket

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson