Munkedals kommunvapen

Svarteborgs spelmanslag

Kontaktperson:

Ove Kilborn
Östergårdsvägen 10
455 32 Munkedal

Telefon: 0524-107 53
E-post: ove.kilborn@telia.com

 

Verksamhet:
Vi är drygt 20 aktiva medlemmar mellan 12 och 88 år från Munkedal med omnejd som spelar folkmusik från trakten - Bohuslän - Norden. Även annan musik förekommer på programmet.

 

Ibland berättar någon av oss om de spelmän, vars musik vi för tillfället spelar. Vi framträder oftast för folkdansare, gammaldansare, hembygds- och pensionärsföreningar samt vid gudstjänster av olika slag.