Munkedals kommunvapen

Idrott, motion och friluftsliv

En bild på en kvinna som promenerar med sin hund på en vandringsled.

I Munkedal hittar du ett brett utbud av fritidsaktiviteter och ett mycket aktivt föreningsliv som bland annat bedrivs på de föreningsdrivna idrottsanläggningarna och i de kommunala idrottshallarna.


Munkedal erbjuder goda förutsättningar för rekreation och fritidsaktiviteter. Förutom anläggningar och verksamheter av traditionellt slag, som fotboll, ishockey och ridning, finns även speciella attraktioner såsom laxfiske i Örekilsälven, kanotleden Flottarleden, smalspårig museijärnväg med mera.

 

Du finner också olika kulturföreningar som sysslar med hantverk och litteratur samt flera aktiva bygdegrupper som bidrar till bygdens utveckling.