Fiske och jakt

Lax i älven, makrill i fjorden

På flera platser behöver du fiskekort. På www.fiskekartan.se kan du vilka områden i Sverige som kräver fiskekort och var du kan köpa det. Läs även mer om Fiskevatten här.


www.jordbruksverket.se kan du läsa om vad som gäller vid fritidsfiske.

Örekilsälven

Örekilsälven i Munkedal är känd för att vara en av södra Sveriges bästa laxfiskeälvar och lockar fiskare från inte bara olika delar av Sverige, utan också från andra länder så som Skottland, Polen och Schweiz, för att nämna några. Redan på medeltiden bedrevs fiske i älven av munkarna vid Dragsmarks kloster på Bokenäset.


Örekilsälven mynnar ut i Saltkällefjorden som är en del av Gullmarsfjorden.


Varje år fångas mellan 100 och 300 laxar i älven. Redan i maj månad börjar laxarna komma tillbaks till sin hemälv, och många av dem väger mer än tio kilo.


Fiskesäsongen pågår under tiden: 1 maj - 15 september.

Gullmarsfjorden

Under sommaren går det att meta efter både makrill och vitling långt inne i Gullmarsfjorden. I havet på allmänt vatten får alla fiska med handredskap, så kallat fritidsfiske.

Fiskeförbud

På några platser i kommunen råder det fiskeförbud. På dessa platser finns det en skylt om förbud av fiske. Det är till exempel inte tillåtet att fiska från badbryggorna i Saltkällan, Gårvik, Sannesjön och Hällevadsholm.


Läs mer om fiske här.

Uppleva och göra i Munkedals kommun

Hitta dina platser där du kan fiska med hjälp av vår kartportal.


Foto på en vit skylt med en svart fisk på och en röd diagonal linje över fisken. I bakgrunden syns grönskande lövträd.Förstora bilden

På vissa platser råder fiskeförbud. Då finns det en sådan här skylt på platsen.

Jaktvård och skytte

Kommunens föreningar inom jakt och skytte tillvaratar och vårdar viltet genom exempelvis viltvatten och jaktvård. Man tillgodoser utbildningar och träning för den jaktintresserade på deras anläggningar.

 

Allemansrätten

Allemansrätten är en frihet under ansvar, och för också med sig
skyldigheter. Visa varsamhet och hänsyn för natur och djurliv såväl som mot markägare och andra människor i naturen.

Inte störa, inte förstöra!

Allemansrätten är fantastisk (naturvardsverket.se)

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson