Ridning

Ridskoleelever rider på hästar på rad på en grusväg en solig sommardag.

I Munkedals kommun finns det ett stort intresse för hästar och ridsport.


Verksamma förening i kommunen:

Allemansrätten

Du får rida i naturen enligt allemansrätten. Men hästens tyngd ökar risken för skada på skog, mark eller väg. Som ryttare behöver du därför visa extra stor hänsyn när du rider på annans mark.Inte störa, inte förstöra!

Ridning (naturvardsverket.se)