Bohusleden

Foto på en gammal grav i form av en stenring med ett järnstaket och järngrind. Innanför ringen av stenar finns en gräsbelagd kulle. Graven är placerad i en miljö med lövträd. Det finns en bänk under ett träd på höger sida.

Kochs grav vid Vågsäters naturreservat.

Beskrivning

Bohusleden består av 27 etapper som bjuder på totalt 370 km, av naturskön och omväxlande vandring, varav 70 km i nord-sydlig riktning genom Munkedals kommun.

Leden sträcker sig från Lindome i söder, vid gränsen till Halland, till Strömstad i norr.


Vandringsleden är markerad med orange färg på träd eller stolpar. Där varje etapp börjar, finns en informationstavla med avståndsmarkeringar, symbolkarta, fakta om allemansrätten med mera.

Västkuststiftelsen har samordningsansvar för Bohusleden och sköter bland annat övergripande tillsyn, information och skyltning.


Det dagliga underhållet sköts av Friluftsfrämjandet.

Beskrivning av etapperna genom Munkedals kommun finner du nedan.

Etapp 15, Metsjön — Kaserna

Det finns vildmark. Och det finns marker där det har gått vilt till. Den femtonde etappen av Bohusleden går i ett område med en blodig historia av krig och oroligheter. Sjön Övre Trästickeln med omgivningar var (trots freden i Roskilde 1658) gränslandet i stridigheterna mellan Sverige och Norge ända in i 1700-talet. Den sista sammandrabbningen var Tyttebärskriget, så sen som 1788-89.


Idag är det mest naturen som är dramatisk i området. Den är bitvis ganska krävande och kuperad, men mycket vacker.

Gränsland

Leden passerar den forna gränsen mellan Sverige och Norge, före 1658, som numera är gräns mellan landskapen Bohuslän och Dalsland dessutom sockengräns mellan Foss och Valbo Ryr, men man befinner sig fortfarande i Munkedal kommun. Den forna gränsen utgör också delvis gräns mellan Uddevalla- och Munkedals kommuner.

Naturreservat

Vid Viksjöns strand ligger en närmast pastoral idyll som också är naturreservat. Här finns ett gravfält från järnåldern ( 500 f. Kr. - 1300 e. Kr.) och en privat begravningsplats från 1800-talet.


Området mellan Hattefjälls bro och Kaserna har också blivit naturreservat.

 
Övernattningsstugan Modalen har brunnit ner. För närvarande är det endast möjligt för övernattning med tält. Stugan kommer att byggas upp och beräknas vara klar i augusti 2019.

I anslutning till Modalen ligger en gammal fältspatgruva där man än idag kan se det så kallade kråkguldet glimma. I Modalen delar sig leden på ömse sidor om Munkedalsälven. På norra sidan finns jätten "Fingals grotta", jättegrytor från istiden.

Hängbron vid Modalen är stängd tillsvidare. Vandrar du norr ut från Modalen följer du leden med vattnet på din högra sida och använder bron närmast Kaserna. Vandrar du söderut från Kaserna använder du samma bro.


Vid Kaserna ligger författaren Pontus Wikners barndomshem. Det är nu hembygdsgård. Här finns också uthyrning av kanoter/kajaker genom Friluftsfrämjandet.

Etapp 16, Kaserna — Harska

Vatten spelar stor roll längs etappen som väntar. På stigar och småvägar följer man Munkedalsälven och Örekilsälven. Här finns ett antal dammar (människobyggda, för att försörja Munkedals pappersbruk med vatten) som bävern stortrivs i. Har man tur får man se hur bävern bygger fördämningar på egen hand, med trädgrenar, pinnar och slam. De är gnagare, som främst livnär sig på kvistar och vattenväxter.
Örekilsälven har flera laxtrappor och är ett utmärkt fiskevatten, oavsett vilken art man tillhör.

Ny och äldre bruksmiljöer

Munkedal är värt en avstickare. Längs den forsande älven finns både äldre och samtida bruksmiljöer. På älvens västra sida syns en samling mil-och väghållningsstenar från trakten.


Brålandsfallet är det största fallet i Örekilsälven. Här, liksom vid Torp, har det byggts laxtrappor för att fisken ska kunna nå Kärnsjön på sin vidare vandring uppåt. Älven är Bohusläns näst största vattendrag och ett av sydsveriges bästa fiskevatten.


Borgmästarebruket ligger längs älven, strax innan Torp. Här ser man resterna av den första industrialiseringen i Munkedal, med bland annat sågverk, kvarnar, smedja och bostäder.

Torps gård har anor från 1600-talet. Den nuvarande huvudbyggnaden (corps de logiet, som det hette på högreståndsspråk) uppfördes på 1860-talet.


Bohusleden går bara in en bit på Lerbergsnäset. Har man ork kvar kan man gärna ta sig lite längre ut på näset. Udden sticker ut i den långa och djupa Kärnsjön. Varför inte ta ett dopp i Harskabukten om årstiden och/eller modet tillåter?


Härute ligger Reors grotta. Enligt sägnen var Reor en förrymd fånge, som gömde sig i grottan under 1600-talet. Han var en skicklig träsnidare och fick syndernas förlåtelse efter att ha snidat dopfunten i Håby kyrka.

Naturreservat

Harskas geologiska naturreservat avslutar den sextonde etappen.

Etapp 17, Harska — Svarteborg

Här kan ordet lättvandrat användas för första gången sedan Bohusledens inledande etapp i söder, vid gränsen till Halland. Vid det geologiska naturreservatet Harska startar Nordsjöleden/Bohusledens sjuttonde etapp.


Hör du till flerdagarsvandrarna kanske du rentav tillbringat den gångna natten i vindskyddet vid den idylliska Harskabukten och upptäckt den fina källan i sluttningen ner mot Kärnsjön.

Leden passerar inte bara flera stensättningar och gravfält utan också idylliskt belägna och högst levande gårdar.


Harska är en märklig grusås som bildades när inlandsisen drog sig tillbaka. Platsen är ett geologiskt reservat.

Utsiktspunkt - soldattorp

Gör gärna en avstickare åt öster i höjd med Heevattnet. Här ligger en utsiktspunkt som bjuder på en vacker vy över Kärnsjön. På vägen till utsiktspunkten finner du rester av torpet Hällan, Stubberöd.


Svarteborgs kyrka tronar uppe på toppen av den mäktiga israndsavlagringen. Kyrkan har rötter i 1100-talet, men fick sitt nuvarande utseende under 1700-talet.

Etapp 18, Svarteborg — Lunden

Etapp 18 ska inte orsaka några större mödor eller besvär. Den erbjuder drygt en mils gemytlig vandring på landsväg, genom både jordbrukslandskap och skogsbygd.

Naturreservat

Mot etappens slut breder, bokstavligen, Bredmossen, som är ett naturreservat, ut sig. Det största öppna myrområdet i Bohuslän. Det känns nästen som om man plötsligt befann sig uppe i Norrland. Det är fågelliv och — rörelse i hela mossen. Håll ögonen extra öppna efter orre och ljungpipare.
Bredmossen borde ligga betydligt längre norr ut. Så känns det åtminstone. Känslan av ännu vildare vildmark än tidigare är påtaglig. Här tar det mäktiga Kynnefjäll sin början.

Vaktarstugan

Vid etappmålet Lunden finner man Vaktarstugan och minnesstenen påminner om de hela 20 år (1980-2000) som aktionsgruppen Rädda Kynnefjäll vaktade här, för att avvärja hotet att fjället skulle göras till förvaringsplats för atomsopor. Gruppens medlemmar avlöste varandras vaktpass, hela dygnet, året om.


Öster om Bohusleden, cirka fem kilometer bort, ligger Kynnefjälls Natur. Det är en anläggning där du kan ha din bas; parkera tryggt, hyra timmerstuga för övernattning eller få hjälp med anslutningstransporter och annat.

Etapp 19, Lunden — Vaktarkullen

Bered dig på en naturupplevelse utöver det vanliga! Den här spännande etappen tar dig fram till själva hjärtat av det vilda Kynnefjäll — och upp till dess högsta punkt, Vaktarkullen.

Längs vägen får man njuta av blåbärsgranskog, ljungmarker, forsande bäckar och vattenfall. Man kan känna den berusande doften av pors vid en öppen hjortronmyr, Se den nordliga vita näckrosen blomma i mörka trolska skogstjärnar. Höra storlommens ödsliga rop framåt skymningen. Och har man en oförskämd tur och lycka därtill, så får man skymta det skygga lodjuret.


Vid Äntervattnet kan man övernatta i vidskyddet. Vid sjön Säveleken finns det också ett vindskydd.

Kommunens högsta topp

Vaktarkullen, där etapp 19 slutar, är Kynnefjälls högsta punkt. Den reser sig 206 meter över havet. Här hade forna tiders vallpojkar god utblick över boskapen och en milsvid utsikt över det trädfattiga landskapet.


Senare används Vaktarkullen som brand- och luftbevakningsplats. Idag finns här en övernattningsstuga med 12 bäddar.


Wauglen-Kynnefjäll är ett STF-vandrarhem med anslutning till leden (c:a 5 km ). Här kan man parkera, proviantera och få all tänkbar service.


En avstickare till Kasebo rekommenderas om man vill göra ytterligare utflykter på Kynnefjäll. Här finns bra parkering och en utförlig informationskarta över området. Flera vandringsleder ansluter till eller utgår från Kasebo.

Etapp 20, Vaktarkullen — Holmen

Nordljöleden/Bohusledens tjugonde etapp startar mitt i hjärtat av Kynnefjäll. Man kan se fram emot en äkta vildmarksvandring. Vägen är ganska lång, passerar många vackra vatten men är inte särskilt besvärlig. Södra respektive norra Sveriges natur möts och förenas här. Här växer arter tillsammans, som vanligen har en sydligare eller nordligare hemvist. Typiska "norrlänningar" är dvärgbjörk, norrlandslav, och lämmelmossa. Från söder kommer lind och hassel, blåsippa och nattviol.

Stora Holmevattnet är Kynnefjälls störta sjö. Stora Holmevattnet sägs ha lika många holmar och skär som året har dagar. I södra änden av sjön finns ett vindskydd och en utsiktspunkt.


När man har passerat Stora Holmevattnet, passerar man också gränsen till Tanumshede kommun och har kommit nästan halvvägs på etappen.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Ulrika Larsson