Munkedals kommunvapen

Instrumentval

Bild på en person som spelar på en silvrig flöjt.

I Musikskolan har du möjlighet att välja bland många olika instrument. I listan nedan står vilka instrument du kan välja. Du är välkommen att kontakta oss och fråga om råd.

Instrument du kan spela på musikskolan


Fiol

Viola (altfiol)

Cello

Kontrabas

Nyckelharpa


Blockflöjt

Klarinett

Saxofon

Tvärflöjt

Oboe


Trumpet

Trombon

Horn

Kornett

Bastuba


Piano

Keyboard


Gitarr

Elgitarr

Elbas

Ukulele

Trummor

Banjo


Sånggrupp

Solosång

Digital musikprogrammering

 

Kulturverkstan' Kick! F - åk 3 Hedekas

Sång, dans, lek och rytmik.

 

 

Munkedals kulturskola

Kontaktuppgifter


musikskolan@munkedal.se

 

Kulturskoleledare

Pernilla Stendahl

0524-182 39


Postadress
Fossvägen
455 22 Munkedal


Besöksadress

Kulturhuset
Skolvägen 5

Munkedal