Hällristningar

Hällristning som föreställer en båt.Förstora bilden

Hällristning vid Lökeberg.

Hällristningar från bronsåldern

Det finns 217 kända hällristningslokaler i kommunen och de består sammanlagt av drygt 4 000 figurer (skålgropar inräknat).
En särskild inventering av Munkedals hällristningar genomfördes under åren 2003, 2011–13 och 2019. Flertalet av de nya hällristningar som dokumenterades fanns på platser som var kända sedan tidigare men även nya lokaler upptäcktes.

Bronsåldern, som vi kallar perioden mellan 3700-2500 år sedan innebar inte någon dramatisk förändring, såsom till exempel övergången från jägarstenålder till bondestenålder, vare sig i fråga om livsbetingelser eller ifråga om tekniska utveckling. Bronsens införande kom sannolikt bara några få till del och merparten av föremålen vi finner från den här tiden är oftast av någon bergart eller flinta.


Vissa skillnader finns mellan den yngre stenåldern och bronsåldern i fråga om gravskick. Däremot finns inte många spår av boplatser från den här tiden. Gravarna anses dock ha legat nära boplatserna.


Till kategorin hällristningar hör även de mer vanligt förekommande skålgroparna, som ibland också kallas älvkvarnar.


De märkligaste hällristningarna inom Munkedals kommun finns i Lökeberg på Tungenäset, ett ristningskomplex av internationellt intresse, samt i området kring Bärby mellan Dingle och Bärfendal.


Lökebergsristningen

Den monumentala hällristningen vid Lökeberg utanför Munkedal är en av Sveriges märkligaste och mest intressanta hällristningar. Den är också en av de största. Ett myller av bilder möter oss på ristningen. Många av motiven är ovanliga, till exempel det stora trädet och den stora mängden fotsulor. De flesta av figurerna är inhuggna under den yngre bronsåldern, alltså för cirka 3000 år sedan.


På plats finns ett flertal hällristningar, såsom cirka 150 skepp, människofigurer, fyrfotadjur, fotsulor, ett granliknande träd, ringkors, skålgropar samt ett flertal andra figurer vilka är inhuggna på en cirka 30 x 10 meter stor yta.


Hällristningar, vilka är vanligt förekommande i Bohuslän, är en fornlämningskategori som brukar kopplas till bronsåldern. Lökebergsristningen har daterats till den yngre bronsåldern, 3100-2700 år sedan.


I augusti 2008 sattes två informationstavlor upp.

Under våren 2011 genomfördes dokumentation av Lökebergsristningarna av den ideella föreningen Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns Hällristningar. Här kan du läsa mer om hällristningar och om föreningen.


Vägbeskrivning
Parkera vid parkeringsplatsen ovanför Gårviks badplats. Där finns en informationstavla. Följ vägen mitt emot parkeringsplatsen längs rödmarkerade stolpar. Gå mellan fritidshusen cirka 300 meter. Ta av höger. Följ stigen cirka 500 meter.