Kulturarvsrally

Kulturarvsrally med guidning och upplevelser

Under sommaren arrangeras kulturvandringar inom kommunen i samarbete med bland andra kommunens kulturföreningar.

Stadsvandringar, männsikoöden, fornminnen med mera.
Tanken med rally är att upptäcka kommunens fantastiska kulturarv.

 

Planeringen är igång för 2024 års Kulturarvsrally!