Kulturminnesvård

Gamla Bruket

Gamla Bruket, Munkedal

Kommunstyreslen antog 2023-05-15 (dnr 2023-000152) ett nytt kulturmiljöprogram. Hela programmet kan du läsa i sin helhet i pdf-format här Pdf, 33 MB..

Kulturhäften

Munkedals kommun har sammanställt fyra kulturhäften som presenterar kommunens kulturhistoria. De är en förenklad version av:

Fornminnen

Den här broschyren vill ge dig en möjlighet att lära dig mer om fornlämningar i kommunen samt ge dig exempel på lämningar från olika tidsåldrar som vi kan finna i landskapet. Låt dig fascineras av de lämningar som finns kvar från vår forntid och kom förhistoriens människor lite närmare.

Historisk guide

Denna broschyr beskriver historiska platser i Munkedals kommun.  Här kan du bland annat finna grottor där tjuvar har huserat, mystiska ristningar och platser där krigsslag har ägt rum. Spår efter den vanliga människan i form av torplämningar och kvarnar. Dessa lämningar ger oss en inblick i ett liv som speglar en tid, inte särskilt fjärran från vår egen.

Kulturella byggnader

Denna broschyr visar och beskriver en del av de byggnader och miljöer som karaktäriserar och ger Munkedal dess identitet som bruks-och jordbruksbygd. De flesta byggnader är idag privata egendomar och är inte tillgängliga för besök.

Kyrkor

Här presenteras kyrkobyggnaderna i kommunen. Munkedalsbygden är uppdelad i åtta socknar: Hede, Sanne och Krokstad i Sörbygdens härad, Foss, Håby och Svarteborg i Tunge härad, Bärfendal i Sotenäs härad och Valbo-Ryr i dalsländska Valbo härad. Bärfendal, Foss, Håby och Svarteborg är av medeltida ursprung.

Arkeologiska utgrävningar

Här kan du läsa rapporter från arkeologiska utgrävningar som gjorts i Munkedals kommun av Bohusläns Museum och RIO Kulturkooperativ. Det finns också sidan Samla där hela Sveriges utgrävningar finns samlade.

Bohusläns Museum rapporter
RIO kooperativ
Samla - sök på Munkedal

Berfendals historia

Margareta Nilsson har tagit fram ett omfattande material om sin hembygd. På bloggen Berfendalshistoria delar hon med sig av bilder, fakta och minnen  från gårdar och torp under 1800– och 1900-talet om Berfendal

Hede socken

Torp och gårdar i Hede socken sammanställd av Ewa Alfredsson (Munkedals kommuns kulturpristagare år 2016). Läs mer om Hede socken i hennes böcker som anges nedan.

Litteratur om Munkedals kommun

 • Fem socknar i Munkedal, del I och del II (1980 och 1986) (Berfendal, Foss, Håby, Svarteborg och Valbo Ryr
 • Sörbygdens Härad, socknarna Hede, Krokstad och Sanne (1984)
 • En bok om Håby i ord och bild under 1900-talet (1955)
 • Munkedal - en bygd och ett bruk i Bohuslän, Molin (1949)
 • Bohusläns märkligaste gårdar (Tiselius CA, 1980)
 • Bruket, Folket, Folkrörelserna i Munkedal (ABF-cirkeln Dokumentation, Munkedal)
 • En bygd i förvandling - Hede socken(Långön,Brattön,Sandåker,Stensryr).Ewa Alfredsson
 • Från Sandåker till Stensryr - Hede socken. En bygd i förvandling. Ewa Alfredsson.
 • Från Gullmarns inre del - något om natur, männsikor och händelser. Leif Molander.

  Böckerna finns på Munkedals bibliotek.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson