Kynnefjäll

Den stora befolkningsökningen under senare delen av 1700-talet och under 1800-talet gjorde att människor flyttade ut till platser som tidigare varit utmarker. Kynnefjäll var just ett sådant område. Här fanns tidigare över 300 torp och stugor men sedan sekelskiftet (1900) har de flesta övergivits och lämnats att förfalla. På flera ställen finns det dock husgrunder som vittnar om den tid då fjället hyste många små torpställen. Ett fåtal av torpen finns även bevarade. Några av dessa är torpmiljöerna vid Östra Fjället, Västra Fjället och Kasebo.


Torpet Östra Fjället är en enkelstuga som sannolikt uppfördes i mitten av 1800-talet. Torpet har renoverats och en del av den omgivande marken har tagits om hand av Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet.

 

Västra fjället är ett välbevarat torp med tidig 1900-tals karaktär som tidigare var kronojägarboställe.


Kasebo är ett dubbelhus från ca 1890 som ligger vid norra stranden av Lilla Holmevattnet. Norr om Kasebo är området präglat av tidigare generationers kalhuggning, svedjebränning och bete. Varje år svedjades områden på fjället för att förbättra betesmarkerna och bönderna i dalen skickade sommartid upp sina får på bete i utmarkerna. Fåren hämtades,vallades och lämnades tillbaka av barnen till bönderna som bodde på fjället. På så sätt tjänade de en extra slant. Kasebo var en av de gårdar som tog emot får under somrarna. Numera går flera vandringsleder härifrån över fjället.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson