Minnesstenar

Minnesstenar

Minnesstenar

I Munkedals kommun finns en mängd minnesstenar och inskriptioner i berg såsom minnesstenar över personer som till exempel Pontus Wikner och över händelser som till exempel vakthållningen på Kynnefjäll och AK-arbeten.


Det finns också vägstenar såsom milstenar, väghållningsstenar, gränsstenar och vägvisare. Vägstenar finns ett flertal samlade vid Munkedals hembygdsgård vid Kaserna och i gjutarebacken nära Gamla Bruket. Många står dock kvar på sina ursprungliga platser, till och med där det inte längre finns någon väg. 

Två av våra mest kända munkedalsbor har egna sidor:

Thomas Thorild, Hällevadsholm
Pontus Wikner, Kaserna - Munkedal

Kung Sverre, Sigurdsson Sörbo-Hedekas

En minnessten som restes av fornminnesföreningen Vikarvet i Lysekil 1929 är till minne av Sverre Sigurdsson som valdes till konung av Norge på kungsgården Sörbo, Hedekas den 13 mars 1177. Många historiker anger Sverre Sigurdsson som Norges störste konung. Under kung Sverre och hans ätt utvecklades Norge till en betydande maktfaktor i norden. Kung Sverre dog 1202.

Anton Julius Carlsson, Fiskebo - Hällevadsholm

Anton Julius Carlsson föddes på gården Hede Nedre vid södra Bullarsjön i Svarteborgs socken den 29 januari 1875 och dog i USA den 2 september 1956. Han var son till Carl Jakobsson och hans maka Hedvig Andersdotter från Hult i Svarteborg.

Från uppnådda sju års ålder förtjänade Anton själv sitt levebröd, mestadels som vallpojke hos bönderna i Svarteborg och Kville, men även som dräng. Sammanlagt var han tio år i Svarteborg.


Liksom för andra pojkar var hans uppväxtår säkerligen fyllda av allehanda upptåg och när han med sin pilbåge sköt bondens tupp lär denne ha sagt: "Antingen blir du professor eller också blir du ingenting och en brottsling". Han blev professor och fick så småningom hederstiteln professorernas professor "vetenskapsmännens vetenskapsman", enlig tidskriften "TIME".

AK-arbeten

Texten på Minnesstenen som står i vägskälet

Munkedals hamn - Gårvik:

1921 - 1923

BYGGDES VÄGARNA PILEGÅRDEN - GÅRVIK OCH

TORREBY - MUNKEDALS HAMN

SÅ SOM NÖDHJÄLPSARBETE AV

SÖDRA SVERIGES STATSARBETEN

Rädda Kynnefjäll

Kynnefjäll är känt för ett långvarigt lokalt motstånd mot slutförvaring av kärnavfall under vilket fjället bevakades dygnet runt i en liten stuga i omkring 20 år under 1980- och 1990-talen. Stugan är sedan den flyttades tvärs över vägen skyddad och sköts av föreningen Rädda Kynnefjäll. Här är också en minnessten rest.

Trädförädlingssystemet Torroba

På tavlan, som sitter på en bergvägg på Torreby, står följande inskription från 1914;

Sommaren 1904 upprann i denna skogspark på Torreby första tanken angående ett fullkomligen nytt trädförädlingssystem som fick namnet Torroba efter Torreby.
Torrobasystemet är numera kändt, och ifrigen eftersökt, i
vidsträckta delar af jordklotet.
Torreby 1914

Hunden Storm

I Bohusläns museums förteckning från Foss socken, Munkedals kommun står följande: "Enligt Göteborgsinventeringen är stenen rest över en tidigare ägares herr Sörensens hund Storms grav". "Var favoritstövaren av den ras, som på landets första hundutställning 1886 ställdes ut av Pär Schiller från Stenungsund? Men vad menade grosshandlare Sörensen när han lät hugga in ett fribordsmärke (lastmärke) på stenen?" Vilken betydelse kan märket ha?

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson