Genomförda EU projekt

Kongeveien

Kongeveien

Områdena Bohuslän och Östfold har en gemensam historia. Under medeltid och fram till år 1658 tillhörde Bohuslän Norge. Vid freden i Roskilde 1658 blev Bohuslän svenskt, men det gick många år innan det accepterades bland befolkningen. Gränsen vid Svinesund blev säkert ett stort hinder mellan folken. Under unionstiden mellan 1814 och 1905 var gränsen åter öppen igen.

 

Många historiska händelser har skett i området. Med projektet "Kongeveien" åskådliggjordes kulturella och historiska händelser och arrangemang med den historiska vägen som gemensam nämnare.

 

Munkedals kommun var projektägare för detta som finansierades med EU-medel. Övriga medverkande svenska kommuner i projektet var Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Stenungsund, Orust och Tjörn och Kungälv. I Norge deltog Moss, Råde, Rygge, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler och Haldens kommuner.  

 

Projektet pågick mellan år 2005 - 2007.


Läs slutrapporten här Pdf, 6.1 MB.


Ange Bildbeskrivning
Logga

IKON

IKON var ett gränsöverskridande samarbete i Kattegatt / Skagerrakregionen. Det band samman 48 museer, universitet, kommuner och regioner belägna i Nordjylland, västra Sverige och södra Norge. Projektets grundidé byggde på vår gemensamma kultur och historia.

 

Projektet var en fortsättning på Kongeveien och genomfördes under åren 2009 - 2012. Projektägare var Munkedals kommun.

 

Läs slutrapporten här Pdf, 2.4 MB.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson