Munkedals kommunvapen

Stöd, bidrag och stipendier

Bild på pristagarna som står på scenen i parken.

Alla pristagare med sina priser vid kommunens utdelning av fritidspris och stipendier, folkhälsopriset,kulturpris samt stipendier

Bidrag övriga föreningar

Bidrag som kan sökas av kultur - , bygdeföreningar m fl;

  • Grundbidrag
  • Evenemangsbidrag
  • Lokalbidrag

Läs mer om bidragen härlänk till annan webbplats

Kulturpris och stipendium

Munkedals kommun delar ut kulturpris och kulturstipendium. Båda pristagarna skall vara verksamma och boende i Munkedals Kommun. Kulturpriset och kulturstipendiet skall utgå som belöning för värdefulla insatser eller uppmuntran och hjälp till utbildning åt dem som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom litteratur, musikteater, konst konstverksamhet, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet, hembygdsvård eller jämförbara områden av kulturell verksamhet.


Musikskolan delar ut ett musikstipendium.

Kulturpris

Munkedals kommuns kulturpris utdelas till enskild person eller förening för förtjänstfulla kulturinsatser i kommunen. Kulturpriset är på 6 000 kronor.

Kulturstipendium

Munkedals kommuns två kulturstipendium utdelas till en verksam kulturutövare eller till den som studerar inom de olika konstnärliga genrerna. Stipendiesumman är 6 000 kronor.

Ansökan om 2020 års pris och stipendium.

Ansökan eller förslag på pristagare insändes till:


Munkedals kommun, Kultur & Fritid, 455 80 Munkedal
eller e-post munkedal.kommun@munkedal.se


Nomineringstiden är slut.


Tid för utdelning av priser och stipendier är inte fastställd.


Kulturutvecklare

 

jan-olof.karlsson@munkedal.se

0524 -181 75