Tidigare Kulturstipendiater

Stipendiater 2002 - 2023

År

Stipendiat

2023


2022

Brendt Arons

För sitt skapande inom smideskonsten och kommande gesällutbildning.

Sven - Åke Svensson

För sitt engagemang som körledare med mångfasetterad repertoar som attraherar många med sina kunskaper i både ny som gammal musik

2021

Martina Johansson
Som ”Inspirerande influencer på Instagrambloggen
Fashion in wheelchair.

Niklas Petri
För sitt musik- och låtskrivande och som når stor publik.

2020

Gabrielle Ivarsson, Hedekas

För fortsatta studier på Gerlesborgs konstskola. För utvecklande av ett konstprojekt.

Moa Hesser, Munkedal.

Konststuderande på Blekinge Folkhögskola. För utveckling inom fotografi och akvarellmålning.
Sandra-Marie Karlsson, Munkedal

För fortsatta konstnärliga studier på Gerlesborgs konstskola. Fördjupa sitt individuella konstnärskap med material och metoder.

2019

Ivo Beno, musiker och Samuel Karlsson, musikstuderande

2018

Hedekas Whiskey Boys. Sånggrupp som förtjänstfullt sprider glädje åt andra.

2017

Bo Savik och Linnea Åkerlund, musiker

 

2016

Björn Regnér, musiker

2015

Ingen utdelning

2014

Christoffer Berg. Lovande singer/song writer med cd-släpp och utbildad på vislinjen på Nordiska Folkhögskolan.

2013

Camilla Lod, Munkedal. Lovande akvarellmålare som vill utveckla sig vidare.

Lukas Arons, Hällevadsholm. Etablerad nationell och internationell konstnär som flyttat till Hällevadsholm och skapat Stone Zone i det gamla stenhuggeriet. Skapade år 2009 Thomas Thorildplatsen i Hällevadsholm.

2012

Lina Schnaufer, Munkedal. Studerande på konstskola

2011

Tove Koch. Utbildar sig inom fotokonsten.

Kristoffer Foss. Ung smed som etablerat sig i Munkedal.

2010

Lotta Karlsson, Dingle. Studerar konst vid Gerlesborgsskolan. Ägnar sig åt gårdshistorik, foto, konst och är intresserad av arkeologi.

2009

Ingen utdelning

2008

Erik Sörgren, Dingle. Dansare som siktar högt i en annars tjejdominerad bransch.

Jakob Fransson, Munkedal. Ung mångkunnig musiker som trakterar flera instrument och komponerar sin egen musik.

2007

Emma Sandblom, Munkedal. För studier till glasblåsare i Nybro och f.n praktik i Italien.

2006

Maria Tuimala-Sörensen, sångerska och scenpersonlighet.

2005

Johanna Wallin, Galleri Håfors, Hedekas, konstnär

2004

Solveig Olsson, Hedekas, design och klädskapande

2003

Lisa Laurell, Munkedal, sång- och musikstuderande.

2002

Jörgen Hansson, Munkedal, konstnär, och Eva Nordström, Munkedal, konstnär.