Vänorten Neuenkirchen

Neuenkirchen kommunvapen

Neuenkirchen kommunvapen

Gemeinde Neuenkirchen

Munkedals kommun har ett kulturellt utbyte med Neuenkirchen, Tyskland. Neuenkirchen är en del i Landhagen kommun. Med 2500 invånare är samhället det största i Landhagen. Neuenkirchen ligger inom gångavstånd från den gamla hansastaden Greifswald vilket gör det särskilt attraktivt. En lantlig miljö i kontrast till storstaden.

 

I samband med jubileumsfirandet av filosofen Thomas Thorild år 2008 i Neuenkirchen, respektive år 2009 i Hällevadsholm upprättade Munkedals kommun ett utbyte med samhället eftersom det finns en gemensam nämnare mellan oss - Thomas Thorild. Utbytet sker i samverkan med Thomas Thorild Sällskapet.

Utbyte

Munkedals kommun har sedan dess besökt  Neuenkirchen vid olika tillfällen. Vid dessa besök har representanter från kommunen, Thomas Thorild Sällskapet och Munkedals Blåsorkester medverkat.

 

I Neuenkirchen verkar föreningen Neuenkirchen Glockenverein för bevarandet av Thomas Thorilds minne. Denna förening startade utbytet med Munkedal med anledning av förberedelserna inför jubileumsdagarna av Thomas Thorild. Det fortsatta utbytet kommer att ske inom kulturens olika områden.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson