Munkedals kommunvapen

Utbildning och barnomsorg

Foto på tre barn sitter vid skolbänkar och skriver.

I Munkedal vill vi att du ska ha tillgång till den utbildning och omsorg du behöver genom de olika stadierna i livet. Vi jobbar ständigt med att erbjuda ett så brett utbud som möjligt med bra kvalitet.


På dessa sidor finner du bland annat information om förskolor och barnomsorg, grundskolor, gymnasium, vuxenutbildning, musikskola, elevhälsovård, läsårstider, mat och måltider.

Synpunkter och klagomål

Du har som elev eller vårdnadshavare alltid rätt att lämna synpunkter eller klagomål på den verksamhet som Barn och Utbildningsförvaltningen ansvarar för.


Det är alltid bra om du först pratar med berörd rektor om synpunkten eller klagomålet så att de själva får en möjlighet att utreda och eventuellt åtgärda problemet.


På Munkedals kommuns hemsida finns ett formulär för dina synpunkter. Synpunkter och klagomål

Liselott Sörensen Ringi

Förvaltningschef barn och utbildning, kultur och fritid

 

liselott.sorensen-ringi@munkedal.se
0524-183 67