Elevhälsa

I Munkedals kommun finns funktioner och verksamheter som arbetar med barns och elevers hälsa, välbefinnande och särskilda behov. Det omfattar bla vårt elevhälsoteam och öppna förskolan.


Kontaktuppgifter till Elevhälsoteamets personal


Elevhälsa

 

Elevhälsan i Munkedals kommun är en central organisation som omfattar medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. På varje skola finns även tillgång till specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsan består av

 • skolsköterskor
 • skolläkare
 • kuratorer
 • psykolog
 • specialpedagoger

Elevhälsan riktar sig till organisations-, grupp- och individnivå. Vår personal arbetar tillsammans med rektorer i lokala elevhälsoteam. Teamen arbetar främjande och förebyggande med elevers hälsa, kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Elevhälsan arbetar med insatser till barn/elever, stöd till personal och vårdnadshavare samt verksamhetsutveckling.

All personal inom elevhälsan har tystnadsplikt.

 

Vi samarbetar bland annat med

 • Familjecentralen
 • Socialtjänsten
 • Barn- och ungdomspsykiatrin
 • Barn- och ungdomshabiliteringen
 • BVC
 • Vårdcentralen/Ungas psykiska hälsa (UPH)

Senast ändrad:

Sidansvarig: Lena Cullberg