Munkedals kommunvapen

Försäkringar

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Alla barn i Munkedals kommun (0-18 år), samt alla som ingår i någon form av utbildning, är olycksfallsförsäkrade.

 

Kommunen har tecknat olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

Försäkringsgivare

Från och med den 1 januari 2019 har Munkedals kommun Protector försäkring som försäkringsgivare avseende olycksfallsförsäkring.

 

Läs mer om försäkringens villkor i försäkringsbeskedet som ligger under relaterad information på denna sida. På försäkringsbeskedet finns även kommunens försäkringsnummer, som skall uppges i samband med kontakter med försäkringsbolaget.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till försäkringsbolaget hittar du i försäkringsbeskedet under Relaterad information.

Försäkringshandläggare

Kontaktuppgifter

 

0524-182 12