Munkedals kommunvapen

Förskola och barnomsorg

Bild på en krokodil skulpterad i trä. På krokodilens huvud står ett barn, endast fötterna syns i bild.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet avser förskolor och vänder sig till barn från ett års ålder och fram tills barnen börjar förskoleklass.

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet är ett samlingsnamn och innefattar bland annat:

  • pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem (tex dagbarnvårdare)
  • öppen förskola


Annan pedagogisk verksamhet bedrivs i Munkedals kommun i form av familjedaghem, det vill säga dagbarnvårdare. Denna verksamhet vänder sig också till barn mellan ett och fem år.


Det finns även en öppen förskola i kommunen. Den är lokaliserad till vår familjecentral och har verksamhet två dagar per vecka.

Skolbarnsomsorg

Skolbarnsomsorg är fritidshem och bedrivs i Munkedals kommun på:

  • Munkedalsskolan
  • Bruksskolan
  • Centrumskolan
  • Hällevadsholms skola
  • Hedekas skola


Fritidshem riktar sig till barn som börjat förskoleklass och skola.

Frågor om barnomsorg

Kö och placering

 

Förskoleadministratör

jeanette.gustafsson2@munkedal.se

0524-79 95 26

 

Måndag-fredag 13.00-15.30


Övriga frågor

 

Barnomsorgssekreterare

ann-sofi.kristiansson@munkedal.se
0524-181 46