Förskolor och pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg - dagbarnvårdare

I Munkedals kommun bedrivs pedagogisk omsorg i form av familjedaghem, det vill säga dagbarnvårdare.


Läs mer om pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare

Förskolor

Det finns totalt åtta förskolor i Munkedals kommun. Sju kommunala förskolor samt en enskild förskola som drivs i privat regi.

Munkedals centrum

I Munkedals centrum finns tre förskolor med för tillfället totalt tio avdelningar.

Staleområdet

På Stale finns det två förskolor som tillsammans har nio avdelningar. Skorpans djur och naturförskola är en enskild (privat) förskola.

Dingle

I Dingle finns en förskola med fem förskoleavdelningar.

Hällevadsholm

Hällevadsholm har en förskola som ligger integrerad i skolans lokaler. Förskolan är uppdelad på tre avdelningar.

Hedekas

I Hedekas finns fyra förskoleavdelningar. Tre avdelningar ligger i förskolan medan den fjärde ligger fristående. Förskolan kommer senare flytta all verksamhet till lokaler i anslutning till Hedekas skola då dessa är färdigbyggda.

Öppettider

Förskolorna har öppet från klockan 06:00 till 18:00. I dagsläget finns ingen verksamhet med öppettider utöver dessa tider i Munkedals kommun.

Lite om våra kommunala förskolor

Alla förskolor jobbar utifrån förskolans läroplan och
följer skollagen. Däremot kan det se lite olika ut från enhet till enhet, vilka rutiner man har och hur man arbetar.


Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt
lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolans verksamhet ska präglas
av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
 

En bra kontakt mellan föräldrar och personal är viktig del av vår
verksamhet. Vi strävar efter ett nära och förtroendefullt samarbete för att du och ditt barn ska trivas och känna er trygga hos oss.
 
Förutom den dagliga kontakten så erbjuder vi:

  • Webbverktyget Unikum, där vi bloggar om vår verksamhet och föräldrarna kan ta del av sitt barns utforskande och lärande
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöten
  • Föräldraenkäter

När barnet börjar på förskolan får man som förälder all den information som man behöver i samband med inskolningen. När det däremot gäller generella regler och rutiner för barnomsorgen i Munkedals kommun rekommenderas att man läser häftet Regler, rutiner och avgifter som
finns på kommunens hemsida, under Relaterad information.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Ann-Sofi Kristiansson